Driftavbrott!
Vi har för närvarande problem med fjärrvärmeleveransen till stora delar av Sundsvall.
Läs mer här.

Nya registreringar har inaktiverats.