Driftavbrott!
För tillfället har vi leveransproblem på fjärrvärmenätet.
Läs mer om avbrottet här.

Nya registreringar har inaktiverats.