100% återvunnen energi

Har ditt företag hårda miljökrav eller vill ni värna lite extra för miljön? Då har vi lösningen! 100 % återvunnen energi är en tillvalsprodukt till ditt fjärrvärmeavtal som säkrar dig värme som endast består utav rest- och spillvärme från industrierna i regionen.

160215-SEAB-SodraBerget-128

Vår tillvalsprodukt 100% återvunnen energi har möjliggjorts genom vårt goda samarbete med industrier i regionen där vi tillvaratar deras spillvärme, som annars skulle gå till spillo.

Varför ska mitt företag välja denna produkt?
Denna produkt är framtagen för er som har hårda miljökrav eller vill stärka företagets miljöprofil.

Kontakta oss idag för att beställa 100% återvunnen energi!

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer