1867 – 2017

Sundsvall Energi firar 150 år!

1867

Beslut om byggande av gasverk på stadens bekostnad.

1873

E P Billström blev föreståndare, samtidigt tillsattes Lars Pettersson som gasmästare. Båda omkom i gasexplosionen 23 december 1881.

1892

Elverket grundas.

1900

Wiforsens kraftstation ansluts till elverket.

1903

Svenska elverksföreningen bildas.

1910

8 620 löpmeter gasledningar sträcker sig under stenstadens
gator. Medan användning av lysgas minskar ökar kokgas kraftigt.

1920

Stadsfullmäktige satsar 40 000 kr på en utvidgning av elverket.

1923

Gatubelysningen uppgår till 576 armaturer.

1924

Vi har 5 328 elkunder i Sundsvall.

1930

Lika många kWh likström som växelström säljs. Därefter upphör försäljningen av likströmsleverans.

1943

Stadens kraftbehov beräknas vara 4 000 kW varav 800 kW är frikraft.

1959

Svag lönsamhet, dåliga ledningar och liten efterfrågan medförde att gasleveranser i Sundsvall upphörde. Under en övergångsperiod erbjuds gaskunder att köpa gasol på flaska. Allmänheten erbjuds också att köpa nya elspisar till starkt reducerade priser.

1961

Sundsvalls gasverk läggs ner.

1962

Spänningsomläggning från 110 till 220 volt.

1968

Förslag om bygge av fjärrvärmeverk nordväst om norra stadsberget som en första etapp i fjärrvärmeutbyggnaden. Det föreslagna verket ska leverera kraft till det nya lasarettet och det nya bostadsområdet i Granloholm.

1969

Stadsfullmäktige beslutar att uppföra värmeverk i Nacksta och Granloholm samt att utreda ett huvudvärmeverk i Korsta och möjligheterna till att ombilda ett sådant till kraftvärmeverk.

1970

Fjärrvärmeverksamheten startar.

1971

Kommunen övertar AB Sundsvallsbyggens fjärrvärmeverk i Nacksta.

1978

Korstaverket tas i drift. Den nya hetvattencentralen står klar med en effekt på 2 x 80 MW.

1979

Uppdrag åt tekniska nämnden att utföra kraftvärmeverk i Korsta i storleksordningen 59/110 MW enligt nämndens utredning med driftstart nov/dec 1981. Kostnad: 168 miljoner.

1980

SCA-samarbetet startar, där vi tillvaratar spillvärme från industrin. Vid Ortvikens pappersbruk värmeväxlas hetvatten till fjärrvärmesystemet. Spillvärmeeffekten är 14 MW och normalt levereras spillenergi motsvarande 8 % av fjärrvärmebehovet.

1981

Kraftvärmeverket vid Korsta tas i drift.

1984

Avfall börjar användas som bränsle vid Korstaverket. Avfallspanna F1 tas i drift.

1989

Korstaverket blir först i Europa med att använda gasol som bränsle för fjärrvärme.

1994

Affärsverket ombildas till flera bolag, Sundsvall Energi AB bildas.

2004

Fjärrvärmeanläggningen i Liden tas i drift.

2005

Energisamarbetet med SCA utökas.

2006

Avfallskraftvärmeverket F5:an driftsätts. Pelletsanläggningen i Lucksta driftsätts.

2007

Sundsvall Energi startar som elhandlare.

2008

Nya biobränslepannan för fjärrvärme i Indal driftsätts.

2013

Utökat samarbete med SCA innebär att fjärrvärmen blir oljeoberoende.

2016

Sveriges längsta broledning för fjärrvärme driftsätts. Fjärrvärmeledningen ger oss möjlighet att koppla ihop huvudnätet från ledningarna i Skönsberg över fjärden för inkoppling på den södra sidan, vilket bidrar till att ytterligare trygga värmeförsörjningen till Skönsmon och Östermalm.

2017

Nu siktar vi på minst 150 år till som stadens egna energibolag!

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in