Mitthem väljer 100% återvunnen energi

2017-01-26

Nu är det klart att Mitthem går över till 100% återvunnen energi för sin fjärrvärme. ”Vi är glada över den efterfrågan vi ser på produkten 100% återvunnen energi. Kunderna efterfrågar en miljömärkning på fjärrvärme för att efterleva de miljökrav som ställs, vilket går helt i linje med vår egen miljöprofil”, säger Marcus Hedman, marknadschef.

100% återvunnen energi innebär att vi erbjuder kunderna en koldioxidneutral energilösning. Produkten har möjliggjorts genom samarbeten med industrier i regionen där vi tar tillvara på deras spillvärme som annars skulle gå förlorad. Värmeöverskottet från fabrikerna går direkt in i fjärrvärmesystemet och innebär att andelen fossila bränslen är näst intill obefintliga.

Det nytecknade avtalet innebär ett stort steg för att sänka Mitthems miljöpåverkan.

– Det är viktigt att vi som Sundsvalls största bostadsbolag går före i de här frågorna. Med många lägenheter gör det stor skillnad, säger Marie Selin, VD vid Mitthem.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer