Sundsvall Energi får högt betyg i kundundersökning

2018-04-09

Supportföretaget har genomfört en kundundersökning på uppdrag av Sundsvall Energi. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med slumpmässigt utvalda privat- och företagskunder och visar att Sundsvall Energi ligger på en hög kundnöjdhetsnivå med ett nöjdhetsindex på 78,02 (skala 0-100). Resultatet ger betyget ”Mycket väl godkänt” i kundnöjdhet enligt Supportföretagets dynamiska energibolagsindex.

– Det här är ett positivt resultat och ett kvitto på att vårt strategiska arbete är lyckosamt. Vi är självklart stolta över det fina betyget från våra kunder, säger Kristina Svensson, tillförordnad marknadschef vid Sundsvall Energi.

Medelvärdesprofilen visar att högst i topp är leveranssäkerheten, följt driftinformation och bemötande.

– Vi sätter kundbemötande och leverans i fokus och det är glädjande att det ger resultat, säger Kristina Svensson, tillförordnad marknadschef. Genom att analysera resultaten kan vi hitta sätt att bibehålla eller förbättra vår höga kundnöjdhet.

Undersökningen bygger på följande frågeområden:

 • Spontan uppfattning
 • Tillgänglighet
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Tydlighet i besked/svar
 • Hjälp vid störning/avbrott
 • Leveranssäkerhet
 • Hemsida
 • Klagomålshantering
 • Fakturaförståelse
 • Prisvärdhet

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer