Hoppa till huvudinnehållet

Beslut om utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby

2018-05-25

Sundsvall Energis styrelse har beslutat om en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby. Satsningen innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle.

– Det här ett strategiskt beslut som inte bara innebär att vi utvecklar vår egen verksamhet, men som dessutom är helt förenligt med vår ambition att bidra till lokal och hållbar utveckling, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

 

Projektet finansieras delvis via Klimatklivet* och innebär en utbyggnad av befintligt fjärrvärmenät från badhuset i Kvissleby till Njurundabommens centrum via en tre kilometer lång fjärrvärmeledning.

Inledningsvis byggs en ny pelletspanna med placering vid Svartviks panncentral i Kvissleby samt en fjärrvärmeledning till Njurundabommen och nybyggnation av ett helt nytt fjärrvärmenät i Njurundabommen. Därefter följer en successiv kundstyrd vidareutbyggnad av fjärrvärmenätet.

– Sundsvalls kommuns målbild är att Njurunda centrum och tätort kommer att utvecklas positivt enligt Stadsbyggnadskontorets planprogram. Satsningen på ett nytt resecentrum medför en ett ökat intresse för människor att bo och verka i området och kommer att bidra till ett ökat behov av bland annat skol- och förskoleplatser samt affärer och andra servicepunkter – självklart ska vi vara en del av den lokala utvecklingen, säger Anders Jonsson.

Arbetet kommer att påbörjas under 2018.

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in