Företagsfakta

Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vi producerar, levererar och säljer energi i form av värme, kyla och el. I vårt gemensamma uppdrag ligger också…

Läs mer

Ordlista studiebesöksfilm

Kraftvärmeverk En energianläggning som producerar både el och värme. Taxdrag Värmeöverföringsyta (konvektionsdel) i pannan som i genomskärning (på ritning) utseendemässigt påminner om en tax. Överhettare En anordning där man i…

Läs mer

Vad innebär förhandlingsrätten?

Förhandlingsrätten innebär att du har rätt till förhandling om en förändring av dina avtalsvillkor innebär en ensidig nackdel för dig som kund. Det kan till exempel vara att du anser…

Läs mer

Ladda Mittstråket

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. I nuläget är Jämtland och Västernorrland några av de…

Läs mer

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för sundsvallenergi.se Sundsvall Energi står bakom denna webbplats och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sundsvall Energi uppfyller lagen…

Läs mer

Fördelar med fjärrkyla

Enkelt, hållbart och pålitligt! Fjärrkyla är både ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart alternativ jämfört med många av dagens lösningar med kompressorer för luftkonditionering, vilka innehåller otillåtna och miljöfarliga köldmedier som…

Läs mer

Så fungerar fjärrvärmen

Fjärrvärme är en miljövänlig energilösning som värmer upp bostäder och lokaler genom varmt vatten. Fjärrvärmen består av tre delar. En fjärrvärmecentral som finns i ditt hus, ett fjärrvärmenät och en produktionsanläggning,…

Läs mer

Digitalt avgränsningssamråd

Som ett led i att ytterligare effektivisera vår verksamhet och verka för ett hållbart Sundsvall ansöker vi nu om ett ändrat miljötillstånd som innebär att den tillförda effekten på avfallspannan…

Läs mer