Laddtjänster för företaget

Laddning till medarbetare och besökare Som företag kan du ligga i framkant och påverka omställningen till elbilar genom att byta ut tjänsteflottan mot elbilar eller laddhybrider och erbjuda dina medarbetare och…

Läs mer

Våra kunder om fjärrvärme

”Vi valde fjärrvärme av miljöskäl samt pålitligheten i leveransen” Vi tycker det känns bra att avfallet energi- återvinns till fjärrvärme då detta annars skulle bli en miljöbelastning för Sundsvall –…

Läs mer

Sveriges längsta broledning för fjärrvärme

Tisdagen den 22 november driftsattes Sveriges längsta broledning för fjärrvärme. Fjärrvärmeledningen, som är 1,7 kilometer, ger oss möjlighet att koppla ihop huvudnätet från ledningarna i Skönsberg över fjärden för inkoppling på…

Läs mer

Energisamarbete med SCA

Den 14 december 2012 beslutade SCA att investera 380 miljoner kronor i ett utökat samarbete mellan Sundsvall Energi och SCA:s industrier i Sundsvallsregionen. Avtalet innebär att SCA ökar sina leveranser…

Läs mer

Egen hållbar energi med solceller

Fler och fler skaffar solceller och blir så kallade mikroproducenter vilket innebär att du producerar egen el. Om du får energi över kan du sälja ditt överskott från din solcellsanläggning…

Läs mer