Under måndagsmorgonen skedde en kort driftstörning på fjärrvärmenätet i Sundsvall, vilket resulterade i ett förhöjt tryck i ledningarna. Läs mer på vår sida med driftinformation.

Barnens Guldkant

Alla barn ska få vara med!

Juryns valstars

Vinstsumma: 0 kr

Juryns val: 10 000 kr

Barnens Guldkant verkar för att hjälpa de barn i Sundsvall som är drabbade av så kallad barnfattigdom. Föreningen är politiskt och religiöst obundna och samarbetar med diakoner i Svenska Kyrkan som hjälper till att förmedla stödet i form av presentkort. De betalar även föreningsavgifter och dylikt för barn som annars riskera att få sluta med sin idrott/fritidssysselsättning.

Alla ska ha möjlighet till idrott och rörelse oavsett ekonomisk och social tillhörighet. Föreningen ger möjlighet till att sätta guldkant på många barns vardag genom ett fantastiskt engagemang där jämställdhet och integration är viktiga ingredienser.

Vad är juryns val? Juryns Val ger juryn rätt att fördela 30 000 kronor  till tre bidrag bland de bidrag som inte tog sig till final.