Handikappsidrottsföreningen Kämparna

Kämparanda

Vinstsumma: 0 kr

Föreningen söker sponsring för att kunna ordna en meningsfull aktivitet åt funktionshindrande medmänniskor.