Sundsvalls sportkarate

Karate for life

Vinstsumma: 0 kr

Sundsvalls sportkarate har en stor barn och ungdomsverksamhet som har vuxit med många antal medlemmar under senare år. Verksamheten är i behov av att upprustas i form av inköp av fler karatemattor. Ett tillskott skulle innebära att fler får möjlighet att träna karate, delta i läger och uppleva gemenskapen i klubben.