Matfors Ryttarförening

Matfors Ryttarförenings bidrag till Energichansen 2018

Vinstsumma: 0 kr

Matfors Ryttarförening var i år tvungen att lägga ut otroligt mycket mer pengar på hö än vad de brukar på grund av höbristen i landet. Alla deras pengar har gått till att täcka upp för hökostnaderna men de vill fortsätta kunna arrangera roliga aktiviteter för medlemmarna.