Måndag 29 juli inträffade en kort driftstörning på fjärrvärmenätet i Sundsvall, vilket resulterade i ett förhöjt tryck i ledningarna. Läs mer på vår sida med driftinformation.

JudoClub Sundsvall

Mer rörelse – mindre ljud!

Vinstsumma: 39 456 kr

Judo Club Sundsvall söker sponsring för att kunna komma tillrätta med den höga ljudnivån i sin träningshall. Hallens träningsdel består av betonggolv, betongväggar och har väldigt högt i tak. För att åtgärda problemet vill de investera i ljuddämpande åtgärder i form av ljudabsorbenter i tak och rörliga avskiljare mellan de fyra träningsområdena i hallen, så som ljuddämpande draperier.

0.00% 39 456 kr