Måndag 29 juli inträffade en kort driftstörning på fjärrvärmenätet i Sundsvall, vilket resulterade i ett förhöjt tryck i ledningarna. Läs mer på vår sida med driftinformation.

Sundsvalls brottningsklubb - SAIK

Strong people don’t put others down. They give them energy and lift them up

Vinstsumma: 37 187 kr

Sundsvalls brottningsklubb - SAIK- är en förening för alla - på lika villkor. De behöver nu sponsring för att hålla nere sina transportkostnader. Idag har de lyckats ta klubbens barn och ungdomar till tävlingar i minibussar som nu börjar bli slitna, därför behöver föreningen ett bidrag för att lösa sina transportkostnader. Något som vore till stor hjälp och glädje för föreningens aktiva.

0.00% 37 187 kr