Hoppa till huvudinnehållet

Detta ingår i solcellspaketen

Här kan du läsa mer om det som ingår i våra skräddarsydda solcellslösningar. Om du vill utföra installationen själv kan du välja att endast köpa solpanelerna.

Det här ingår i alla våra solcellspaket:

  • Solpaneler
  • SolarEdge optimerare
  • Montering och installation
  • Kalkyler och energirapport
  • Garantier

 

Solpaneler
– Solpaneler med hög verkningsgrad från bland andra testvinnaren Seraphim Energy eller världsledande Jinko Solar.
– Effektiva solpaneler av polykristallin, monokristallin eller tunnfilm.
– Monteringsmaterial.

 

 


Den blå solpanelen till vänster är polykristallin och den svarta solpanelen till höger är monokristallin. Verkningsgraden är högre hos monokristallin än hos polykristallin.

Integrerade solceller

Solpaneler som tak
Solpanelerna kan bilda ett tätt tak och ersätta andra ytskikt, till exempel takpannor.

Transparenta solpaneler
Med glas både framför och bakom solcellerna blir panelen transparent. De kan bland annat sättas på befintligt tak eller ersätta balkongräcken.

Färgade solpaneler
Om du vill att solpanelerna smälter in i omgivningen kan du välja färgade paneler och ramar. Till exempel röda eller tegelfärgade till tegeltak och gröna till sedumtak.

Fri design
Panelerna kan placeras i olika riktningar och vinklar och ändå höra till samma panelsträng. Det är möjligt att kombinera flera typer av paneler i olika längd och bredd, samt att bygga längre strängar.

SolarEdge optimerare
– SolarEdge växelriktare (inverter).
– SolarEdge effektoptimerare.
– SolarEdge smartpanel över solcellsanläggningens produktion.

Fördelar med SolarEdge är att det är ett optimerat växelomriktat system som innebär att varje solpanel monteras med en egen strömoptimerare. På så sätt levererar varje panel maximal effekt, till skillnad från en seriekopplad panel som påverkas av panelerna omkring.

Högre produktion
Med SolarEdge producerar solcellsanläggningen upp till 25 procent mer energi och blir lönsam snabbare. SolarEdge är ett optimerat växelomriktat system där varje solpanel monteras med en egen strömoptimerare. Varje panel ger mesta möjliga el även om de omgivande panelerna har tappat i kapacitet för att de ligger i skugga eller är täckta av snö.

Följ din produktion via appen
Med en smartpanel har du full överblick av anläggningens prestanda via smartphone, surfplatta eller dator. Du kan felsöka på distans, få rapporter om aktuell produktion och sköta larmhantering vid service.
Här kan du följa en anläggning i realtid

Hög säkerhet
När anläggningens växelomriktare är avstängd är det endast 1 volts spänning i varje panel. Spänningen slås ifrån automatiskt vid brand eller nätbortfall. Det ger hög säkerhet vid installation, underhåll och brandförsvar.

Montering och installation
– Montering av solceller och optimerare.
– Installation av solcellsanläggningen.
– Driftsättning och kontroll av solcellsanläggningen.

Kalkyler energirapport
– Optimal effektanpassning av den tilltänka ytan.
– Beräkning av hållbarheten för solcellsanläggningen utifrån de geografiska snö- och vindzonerna.
– Energirapport för solcellsanläggningens produktion baserat på föregående års soltimmar.
– Ekonomisk kalkyl.
– Hjälp med ansökan av solcellsstöd.

Garantier
– 12 års garanti SolarEdge växelomriktare.
– 25 års garanti SolarEdge effektoptimerare.
– 10 års produktgaranti solpaneler.
– 25 års effektgaranti solpaneler (80 procent av nominell effekt).

Försäkringar
Din villa- eller fritidshusförsäkring gäller för de solpaneler du sätter upp. Solcellerna är försäkrade mot samma skador som huset – brand, skadegörelse, storm och stöld etc.

Vid skada på solcellerna görs åldersavdrag efter två år, med 10 procent per påbörjat år. Försäkringsvärdet minskar alltså med 10 procent varje år. Efter 11 år kan anläggningen inte längre försäkras.

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in