Hoppa till huvudinnehållet

Digitalt avgränsningssamråd

Som ett led i att ytterligare effektivisera vår verksamhet och verka för ett hållbart Sundsvall ansöker vi nu om ett ändrat miljötillstånd som innebär att den tillförda effekten på avfallspannan ökas från 60 MW till maximalt 84 MW. Den tillståndsangivna gränsen för verksamheten på högst 260 000 ton avfall per år lämnas oförändrad.

I och med Covid-19 öppnar vi upp för ett digitalt samråd. Syftet med det digitala samrådet är likt det formella att få synpunkter på inriktning och omfattning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i tillståndsansökan.

 

Så går det till

 • Klicka på nedan länk för att ta del av det inspelade materialet (extern länk till Youtube).
 • Synpunkter lämnas antingen genom kommentarsfältet under videoklippet på Youtube alternativ via mejl till info@sundsvallenergi.se.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med följande innehåll: sekretessbelagda uppgifter, känsliga eller integritetskränkande uppgifter, uppgifter som skulle kunna innebära brott samt irrelevanta inlägg som reklam för produkter och tjänster.
 • Sista dag för inlämnande av synpunkter är 8 april 2020.

 

Länk till inspelat material

 

Samrådsunderlag

 

Frågans fortsatta prövning

 • Avgränsningssamråd pågår
 • Sökanden upprättar protokoll och samrådsredogörelse
 • Ansökan och MKB slutförs och ges in till Mark- och miljödomstolen i Östersund
 • Domstolens handläggning
 • Kompletteringsrunda
 • Kungörelse
 • Synpunkter
 • Eventuell huvudförhandling och syn
 • Dom

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in