Egen hållbar energi med solceller

Fler och fler skaffar solceller och blir så kallade mikroproducenter vilket innebär att du producerar egen el. Om du får energi över kan du sälja ditt överskott från din solcellsanläggning till oss. Dina solceller producerar din el som vanligt, men vid de tillfällen då du inte använder all el leds överskottet ut på elnätet.

För att kunna sälja den el du får över till oss krävs det att Sundsvall Energi är eller blir din elhandlare. När solcellsanläggningen sätts upp kontaktar du din nätägare för att få ett anläggningsnummer, det är detta nummer som du anger när du fyller i avtalet . Produktionen får inte överstiga konsumtionen på ett kalenderår och gäller endast privatpersoner.

Kontakta gärna oss vid frågor: 060-19 22 00, info@sundsvallenergi.se

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer