Föreningslivet ger energi

Drivkraft för regionen

Läs mer

Sponsring

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att vår verksamhet ska bidra till en ständigt förbättrad livsmiljö och Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Miljö, hälsa, jämställdhet och samhällsengagemang är viktigt för oss och där spelar föreningslivet en viktig roll.

Föreningarna sprider mycket energi och vi är stolt sponsor av flera fina föreningar och arrangemang i Sundsvallsområdet.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer