Långsiktigt hållbara lösningar

För minskad miljöpåverkan

Återvinning

Vi hjälper företag och kommuner i regionen med återvinning. Det gör vi för att minska avfallsmängderna och minska avfallshanteringens miljöpåverkan. Genom vår behandlingstjänst för avfall ser vi till att så långt som möjligt tillgodose regionens behov av att behandla brännbart avfall som inte är lämpligt för återanvändning eller materialåtervinning.

Vi erbjuder kunderna långsiktigt hållbara lösningar för en avfallsbehandling som är bra både för miljön och ur ekonomisk synvinkel.

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in