Långsiktigt hållbara lösningar

För minskad miljöpåverkan

Läs mer

Återvinning

Vi hjälper företag och kommuner i regionen med återvinning. Det gör vi för att minska avfallsmängderna och minska avfallshanteringens miljöpåverkan. Genom vår behandlingstjänst för avfall ser vi till att så långt som möjligt tillgodose regionens behov av att behandla brännbart avfall som inte är lämpligt för återanvändning eller materialåtervinning.

Vi erbjuder kunderna långsiktigt hållbara lösningar för en avfallsbehandling som är bra både för miljön och ur ekonomisk synvinkel.

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer