Hoppa till huvudinnehållet

Mottagning

Alla som ger upphov till avfall har, enligt EU:s bestämmelser, också ett ansvar för det egna avfallet.

Det ligger på den så kallade avfallsproducenten att göra en karakterisering av avfallet och att sedan dokumentera resultaten. Använd dig av blanketterna nedan.

Karakteriseringen av avfallet ska innehålla följande:

  • Avfallets källa och ursprung
  • Vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet
  • Vilken förbehandling som utförts innan avfallet deponeras
  • Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper
  • Lukt, färg och fysikalisk form
  • Avfallskod enligt avfallsförordningen (2001:1063) Information om vilken eller vilka deponiklasser som kan ta emot avfallet
  • Eventuella säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas vid deponin
  • Kontroll av huruvida avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas

Uppkommer avfallet regelbundet kan du använda den förenklade blanketten Överensstämmelseprovning.

För avfall som genereras regelbundet, under längre tid än ett år, behöver det bara göras en grundläggande karakterisering per år.

Behöver du hjälp och provning av ditt avfall
Provning av avfallet för grundläggande karakterisering och överensstämmelseprovning ska genomföras av ackrediterade laboratorier. Vid provtagning och analys, se till att få analysresultaten utvärderade.


Ägaren av deponin har också ansvar

Den som äger deponin ansvarar för att avfall som tas emot har genomgått grundläggande karakterisering som är dokumenterad. Läs mer om Blåbergets mottagningsregler nedan.

Ska du lämna farligt avfall till oss?
Från och med den 1 november 2020 gäller skärpta krav på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Vi behöver därför några fler uppgifter från dig om det farliga avfallet vid registreringen i vågreceptionen.

Exempel på farligt avfall som vi tar emot
Korstaverket: Impregnerat trä, riskavfall.
Blåberget: Batterier, färgrester, lösningsmedel, vitvaror, lysrör och elektronik.

Sedan 2020-11-01 gäller att du som avfallslämnare ska ha med sig ett så kallat ”avlämnarintyg” när du lämnar elektronik eller vitvaror till oss. Mer information och intyg hittar du på El-Kretsens hemsida.

Blanketter

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in