Mottagning

Alla som driver en verksamhet och ger upphov till avfall har, enligt EU:s bestämmelser, också ett ansvar för det egna avfallet.

Det ligger på den så kallade avfallsproducenten att göra en karakterisering av avfallet och att sedan dokumentera resultaten. Använd dig av blanketterna nedan.

Karakteriseringen av avfallet ska innehålla följande:

  • Avfallets källa och ursprung
  • Vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet
  • Vilken förbehandling som utförts innan avfallet deponeras
  • Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper
  • Lukt, färg och fysikalisk form
  • Avfallskod enligt avfallsförordningen (2001:1063) Information om vilken eller vilka deponiklasser som kan ta emot avfallet
  • Eventuella säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas vid deponin
  • Kontroll av huruvida avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas

Genererar du avfall regelbundet använd den förenklade blanketten Överensstämmelseprovning.

För avfall som genereras regelbundet, under längre tid än ett år, behöver det bara göras en grundläggande karakterisering. Därefter räcker det med att avfallet överensstämmelse provas via den förenklade blanketten för detta en gång per år.

Behöver du hjälp och provning av ditt avfall
Vill du ha hjälp med din avfallskarakterisering, kontakta en Miljöteknikkonsult. Provning av avfallet för grundläggande karakterisering och överensstämmelseprovning ska genomföras av ackrediterade laboratorier. Vid provtagning och analys, se till att få analysresultaten utvärderade.


Ägaren av deponin har också ansvar

Den som äger deponin ansvarar för att avfall som tas emot har genomgått grundläggande karakterisering som är dokumenterad. Läs mer om Blåbergets mottagningsregler nedan.


Blanketter

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in