Ansluta fjärrkyla

Fjärrkyla från oss innebär att du köper kyla som är klar för användning, direkt till din fastighet. Vi inleder alltid varje samarbete med att gå igenom vilka förutsättningar som gäller för just din fastighet och verksamhet. 

Fjärrkyla kan användas i ett direktanslutet system, där det kalla vattnet går direkt från våra älvar in till fastighetens ventilationssystem och sedan ut till dagvattennätet. Detta system är bland annat vanligt i samband med nybyggnation.

I fastigheten kan man också indirekt ansluta fjärrkylan till byggnadens interna kylsystem via en värmeväxlare. Anpassningen till ett existerande system kräver endast mindre justeringar. Indirekt system är vanligt då man sedan tidigare har ett cirkulationssystem för kyla.

Har du frågor om fjärrkyla är du välkommen att ta kontakt med oss!

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer