Ansluta fjärrkyla

Fjärrkyla från oss innebär att du köper kyla som är klar för användning, direkt till din fastighet. Vi inleder alltid varje samarbete med att gå igenom vilka förutsättningar som gäller för just din fastighet och verksamhet. 

Fjärrkyla kan användas i ett direktanslutet system, där det kalla vattnet går direkt från våra älvar in till fastighetens ventilationssystem och sedan ut till dagvattennätet. Detta system är bland annat vanligt i samband med nybyggnation.

I fastigheten kan man också indirekt ansluta fjärrkylan till byggnadens interna kylsystem via en värmeväxlare. Anpassningen till ett existerande system kräver endast mindre justeringar. Indirekt system är vanligt då man sedan tidigare har ett cirkulationssystem för kyla.

Har du frågor om fjärrkyla är du välkommen att ta kontakt med oss!

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in