Så fungerar fjärrkyla

Fjarrkyla

  • Obehandlat och naturligt kallt (+8 grader) vatten hämtas upp i brunnar från våra älvar Ljungan och Indalsälven.
  • Kylan distribueras till din fastighet via det befintliga vattenledningsnätet.
  • Från din befintliga vattenledning görs en avgrening för att separera ut vattnet för kyländamål.
  • Vattnet distribueras sedan antingen direkt ut i fastigheten och fungerar som köldbärare eller leds till en fjärrkylacentral i din fastighet för överväxling till ditt köldbärarsystem.
  • Inne i fastigheten kyler det kalla vattnet luften och behaglig kyla sprids i lokalerna.
  • Slutligen leds vattnet som nu är +16 grader ut på dagvattennätet och tillbaka till naturen.

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in