Så fungerar fjärrkyla

Fjarrkyla

Obehandlat och naturligt kallt grundvatten pumpas upp från Sundsvallsåsen.

Kylan från det kalla grundvattnet distribueras till din fastighet via ett ledningsnät.

Vattnet leds till en fjärrkylacentral i din fastighet för överväxling till fastighetens köldbärarsystem.

Inne i fastigheten kyler det kalla vattnet luften och behaglig kyla sprids i lokalerna.

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in