Så fungerar fjärrkyla

Fjarrkyla

  • Obehandlat och naturligt kallt (+8 grader) vatten hämtas upp i brunnar från våra älvar Ljungan och Indalsälven.
  • Kylan distribueras till din fastighet via det befintliga vattenledningsnätet.
  • Från din befintliga vattenledning görs en avgrening för att separera ut vattnet för kyländamål.
  • Vattnet distribueras sedan antingen direkt ut i fastigheten och fungerar som köldbärare eller leds till en fjärrkylacentral i din fastighet för överväxling till ditt köldbärarsystem.
  • Inne i fastigheten kyler det kalla vattnet luften och behaglig kyla sprids i lokalerna.
  • Slutligen leds vattnet som nu är +16 grader ut på dagvattennätet och tillbaka till naturen.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer