Hoppa till huvudinnehållet

Priser för våra fjärrvärmenät

Här hittar du aktuella prislistor och prisavtal för våra samtliga fjärrvärmenät. Priserna på respektive nät skiljer då vi i huvudnätet i Sundsvall kan tillvarata spillvärme från industrierna samt att vi har större och därmed mer effektiva produktionsanläggningar.

Sundsvall Energi har under 2020 genomfört en justering av prismodellens funktion för kalibrering av abonnerad effekt. Syftet är att säkerställa en väderstabil och rättvisande kalibrering av våra kunders abonnerade effekter. Flödespremien/avgiften har även ändrats från 3 kr till 5 kr.

Genomförd justering prismodell fjärrvärme:

  • Med anledning av en historiskt varm vintersäsong har en kompletterande funktion i prismodellen införts på grund av att det kallaste dygnet som registrerades under den gångna vintersäsongen uppmättes till -8°C
  • Uppmätt kalibrerad dygnsmedeleffekt justeras med ett gemensamt beräknat index vilket ger abonnerad effekt vid en skärningspunkt som sätts genom en linje vid -10°C
  • Effektsignaturindex beräknas med utgångspunkt från fjärrvärmenätets samtliga kunders uppmätta kalibrerade effekter innevarande år tillsammans med ett medel från de tre senaste årens vintersäsonger

Att arbeta aktivt med energieffektiviserande åtgärder gynnas i vår prismodell. Om du utför åtgärder i din fastighet har du möjlighet att påverka din energiförbrukning och abonnerad effekt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

2021
Fjärrvärmepriser i Sundsvall 2021
Fjärrvärmepriser i Matfors och Kvissleby 2021
Fjärrvärmepriser i Indal, Liden och Lucksta 2021

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare 2021

Utskick 2021
Information om genomförd justering av prismodell fjärrvärme

2020
Fjärrvärmepriser i Sundsvall 2020
Fjärrvärmepriser i Matfors och Kvissleby 2020
Fjärrvärmepriser i Indal, Liden och Lucksta 2020

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare 2020

Utskick 2020
Information om genomförd justering av prismodell fjärrvärme

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Under Mina Sidor kan du använda e-tjänster, se dina avtal och anläggningar och få full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Även du som ej tidigare varit kund kan logga in för att teckna nytt avtal.

Logga in