Priser

Här hittar du aktuella prislistor och prisavtal för våra samtliga fjärrvärmenät. Priserna på respektive nät skiljer då vi kan tillvarata spillvärme från industrierna samt att vi har större och därmed mer effektiva anläggningar på huvudnätet i Sundsvall.

Priskomponenterna i vår prismodell är energi, effekt och flödespremie, där flödespremien är oförändrad från tidigare prismodell. Prismodellen innehåller även säsongsindelade energipriser. Prismodellen ger en rättvis debitering, då den utgår helt från uppmätta värden, istället för beräknade.

Din effekt baseras på din högsta dygnsmedeleffekt när temperaturen är mellan -16 till +40 grader. Effektvärden som registreras vid kallare väderlek än så räknas inte med. En gång per år kalibrerar vi effekterna förutsatt att det funnits något dygn som varit kallare än -16 grader, annars ligger fastigheten kvar på sin effekt.

Att arbeta aktivt med energibesparande åtgärder gynnas i vår prismodell. Om du utför åtgärder i din fastighet har du möjlighet att en gång per år få chans att påverka din effekt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

2019
Fjärrvärmepriser Sundsvall 2019
Fjärrvärmepriser Matfors och Kvissleby 2019
Fjärrvärmepriser Indal, Liden, Lucksta Flerbostadshus, lokaler och villor 2019

Prisavtal Sundsvall 2019

2018
Fjärrvärmepriser Sundsvall 2018
Fjärrvärmepriser Matfors och Kvissleby 2018
Fjärrvärmepriser Indal, Liden, Lucksta Flerbostadshus, lokaler och villor 2018

Prisavtal Sundsvall 2018

 

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer