Hoppa till huvudinnehållet

Priser för våra fjärrvärmenät

Här hittar du aktuella prislistor och prisavtal för våra samtliga fjärrvärmenät.

Från och med 1 januari 2023 höjs fjärrvärmepriset för näringsidkare med 4% i Sundsvalls fjärrvärmenät och i övriga fjärrvärmenät i Matfors, Kvissleby, Indal, Liden och Lucksta höjs fjärrvärmepriset med 5%.

Flödespremien i priset är oförändrad jämfört med 2022 års prisnivå och berör endast företagskunder i Sundsvall, Matfors och Kvisslebys fjärrvärmenät.

Skillnaden på prisändringen i de olika fjärrvärmenäten beror på vilka bränslen som används för att producera värme och hur kostnaderna för dessa har förändrats.

I de yttre fjärrvärmenäten används uteslutande förädlade biobränslen där marknadspriset har stigit avsevärt. I huvudnätet i Sundsvall så består bränslemixen till stor del av överskottsvärme från industrin vilket bidrar till en lägre produktionskostnadsökning.

Sedan 2014 är Sundsvall Energi medlem i Prisdialogen, en nationell modell för både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärmen. Den årliga prisdialogen omfattar två sammankomster med bolagets större företagskunder i syfte att öka bolagets transparens och stärka kundernas ställning på värmemarknaden.

Sundsvall Energi arbetar med att utveckla verksamheten så att vi kan tillgodose våra kunders behov av tjänster med rätt kompetens och kvalitet. Tillsammans kan vi nå målen med att bli energieffektiva och klimatneutrala.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Utskick oktober 2022
Prisändring fjärrvärme 2023 företagskunder Sundsvall
Prisändring fjärrvärme 2023 företagskunder Matfors Kvissleby Indal Liden och Lucksta

2023
Fjärrvärmepriser Sundsvall 2023
Fjärrvärmepriser Matfors, Kvissleby och Njurunda 2023
Fjärrvärmepriser Indal, Liden och Lucksta 2023

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

2022
Fjärrvärmepriser i Sundsvall 2022
Fjärrvärmepriser i Matfors och Kvissleby 2022
Fjärrvärmepriser i Indal, Liden och Lucksta 2022

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in