Priser

Här hittar du aktuella prislistor och prisavtal för våra samtliga fjärrvärmenät. Priserna på respektive nät skiljer då vi kan tillvarata spillvärme från industrierna samt att vi har större och därmed mer effektiva anläggningar på huvudnätet i Sundsvall.

Under 2019 har vi genomfört justeringar av prismodellens funktion samt reviderat kriterier och förutsättningar för genomförande av kalibrering av abonnerad fjärrvärmeeffekt. Dessa åtgärder har genomförts för att säkerställa att kalibrering sker varje år så att resultatet av fjärrvärmekunds arbete med att effektivisera fastigheternas energiförbrukning premieras redan nästa påföljande kalenderår genom en lägre energiförbrukning och en lägre nyttjad abonnerad effekt.


Genomförda justeringar prismodell fjärrvärme:

  • Tidigare temperaturgräns -16 °C eller varmare för kalibrering och fastställande av abonnerad effekt är ändrad till -10 °C eller varmare
  • Möjligheten att välja annan abonnerad effekt än den av Sundsvall Energi fastställda är borttagen
  • Kriteriet att det måste infalla ett dygn med en dygnsmedeltemperatur utomhus kallare än -16 °C för att genomföra en effektkalibrering är borttagen
  • Nuvarande kalibreringsperiod från och med 1 maj till och med 30 april efterföljande år är ersatt med perioden från och med 1 oktober fram till och med 31 mars efterföljande år

Att arbeta aktivt med energibesparande åtgärder gynnas i vår prismodell. Om du utför åtgärder i din fastighet har du möjlighet att en gång per år få chans att påverka din effekt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

2019
Fjärrvärmepriser Sundsvall 2019
Fjärrvärmepriser Matfors och Kvissleby 2019
Fjärrvärmepriser Indal, Liden, Lucksta Flerbostadshus, lokaler och villor 2019

Prisavtal Sundsvall 2019

2020
Fjärrvärmepriser i Sundsvall 2020, normalleverans
Fjärrvärmepriser i Sundsvall 2020, kombinations- spets-, reserv- och ej avtalad effektleverans

Fjärrvärmepriser i Matfors och Kvissleby 2020, normalleverans
Fjärrvärmepriser i Matfors och Kvissleby 2020, kombinations- spets-, reserv- och ej avtalad effektleverans

Fjärrvärmepriser i Indal, Liden och Lucksta 2020, normalleverans


Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer