Priser för vårt fjärrvärmenät

Här hittar du aktuella prislistor och prisavtal för våra samtliga fjärrvärmenät. Priserna på respektive nät skiljer då vi kan tillvarata spillvärme från industrierna samt att vi har större och därmed mer effektiva anläggningar på huvudnätet i Sundsvall.

Under 2019 har vi genomfört justeringar av prismodellens funktion samt reviderat kriterier och förutsättningar för genomförande av kalibrering av abonnerad fjärrvärmeeffekt. Dessa åtgärder har genomförts för att säkerställa att kalibrering sker varje år så att resultatet av fjärrvärmekunds arbete med att effektivisera fastigheternas energiförbrukning premieras redan nästa påföljande kalenderår genom en lägre energiförbrukning och en lägre nyttjad abonnerad effekt.


Genomförda justeringar prismodell fjärrvärme:

  • Tidigare temperaturgräns -16 °C eller varmare för kalibrering och fastställande av abonnerad effekt är ändrad till -10 °C eller varmare
  • Möjligheten att välja annan abonnerad effekt än den av Sundsvall Energi fastställda är borttagen
  • Kriteriet att det måste infalla ett dygn med en dygnsmedeltemperatur utomhus kallare än -16 °C för att genomföra en effektkalibrering är borttagen
  • Nuvarande kalibreringsperiod från och med 1 maj till och med 30 april efterföljande år är ersatt med perioden från och med 1 oktober fram till och med 31 mars efterföljande år

Att arbeta aktivt med energibesparande åtgärder gynnas i vår prismodell. Om du utför åtgärder i din fastighet har du möjlighet att en gång per år få chans att påverka din effekt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Utskick
Information om genomförd justering av prismodell fjärrvärme

2020
Fjärrvärmepriser i Sundsvall 2020
Fjärrvärmepriser i Matfors och Kvissleby 2020
Fjärrvärmepriser i Indal, Liden och Lucksta 2020

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor näringsidkare 2020


2019

Fjärrvärmepriser Sundsvall 2019
Fjärrvärmepriser Matfors och Kvissleby 2019
Fjärrvärmepriser Indal, Liden, Lucksta Flerbostadshus, lokaler och villor 2019

Prisavtal Sundsvall 2019


Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare 2019

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in