Returoptimering

Med vår långa erfarenhet och höga kompetens inom returoptimering kan vi se över och optimera din fjärrvärmecentral. Minskade temperaturer i fjärrvärmenätet gör gott för såväl vår miljö som för din ekonomi.

Ett fjärrvärmesystem med hög avkylning är effektivare och ger bättre förutsättningar att leverera kostnadseffektiv fjärrvärme i framtiden.

Vi arbetar löpande med effektiviseringar av våra fjärrvärmesystem, där en lägre temperatur i returledningen är en viktig del. En förbättrad avkylning gör i sin tur att vi kan erbjuda våra kunder en lägre fjärrvärmekostnad. Det kan vara förhållandevis enkla åtgärder som fastighetsägaren behöver göra för att få ett bra resultat.

Läs mer nedan eller kontakta oss så får du veta mer!

Produktblad Returoptimering 2019

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in