Termografering

Termografering ger möjlighet att identifiera områden för energibesparing och undvika onödig energianvändning. Detta ger inte bara en ekonomisk vinst utan även en stor vinst för miljön. 

Termografering utförs med hjälp av en värmekamera som mäter och hittar avvikelser från objektets normaltemperatur. Värmekameran ger en mycket tydlig bild av temperaturskillnader både inne och ute.

Värmeläckage kan uppstå i både primär nergrävd fjärrvärmeledning och i sekundär värmekulvert. Allt detta ökar naturligtvis energikostnaderna. Genom att lokalisera golvvärmeslingor och nergrävda fjärrvärmerör, kan vi hitta läckage, kontrollera lager i elmotorer under drift med mera. Efter termograferingen får ni ett protokoll med resultat och förklaringar samt förslag till åtgärder.

Läs mer nedan eller kontakta oss så får du veta mer!

Produktblad Termografering 2019

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer