Hoppa till huvudinnehållet

Utbyte av fjärrvärmecentral

En ny fjärrvärmecentral ger en effektivare produktion av värme och tappvarmvatten, samtidigt som den är mindre och smidigare än äldre modeller. 

En normal livslängd på en fjärrvärmecentral är cirka 25 år. Det finns flera fördelar med att byta ut en äldre fjärrvärmecentral:

  • Minskad elförbrukning med varvtalsstyrd elektronisk pump och autofunktion i reglercentralen som stänger av pumpen helt under sommaren
  • Motorventiler för både värme och varmvatten för en mer effektiv styrning
  • Dagens fjärrvärmecentraler är mer effektiva vilket gör att både värme- och varmvattenproduktionen i fastigheten optimeras och resulterar i bättre ekonomi
  • En ny effektivare central ger bättre returtemperaturer tillbaka till oss, vilket gör att vi på sikt kan hålla nere fjärrvärmepriset för dig som kund

Läs mer nedan eller kontakta oss så får du veta mer!

Produktblad Utbyte av fjärrvärmecentral < 40 kW

Produktblad Utbyte av fjärrvärmecentral > 40 kW

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Under Mina Sidor kan du använda e-tjänster, se dina avtal och anläggningar och få full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Även du som ej tidigare varit kund kan logga in för att teckna nytt avtal.

Logga in