Utbyte av fjärrvärmecentral

En ny fjärrvärmecentral ger en effektivare produktion av värme och tappvarmvatten, samtidigt som den är mindre och smidigare än äldre modeller. 

En normal livslängd på en fjärrvärmecentral är cirka 25 år. Det finns flera fördelar med att byta ut en äldre fjärrvärmecentral:

  • Minskad elförbrukning med varvtalsstyrd elektronisk pump och autofunktion i reglercentralen som stänger av pumpen helt under sommaren
  • Motorventiler för både värme och varmvatten för en mer effektiv styrning
  • Dagens fjärrvärmecentraler är mer effektiva vilket gör att både värme- och varmvattenproduktionen i fastigheten optimeras och resulterar i bättre ekonomi
  • En ny effektivare central ger bättre returtemperaturer tillbaka till oss, vilket gör att vi på sikt kan hålla nere fjärrvärmepriset för dig som kund

Läs mer nedan eller kontakta oss så får du veta mer!

Produktblad Utbyte av fjärrvärmecentral < 40 kW

Produktblad Utbyte av fjärrvärmecentral > 40 kW

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer