Våra kunder om fjärrvärme

”Vi valde fjärrvärme av miljöskäl samt pålitligheten i leveransen”
Vi tycker det känns bra att avfallet energi- återvinns till fjärrvärme då detta annars skulle bli en miljöbelastning för Sundsvall
Peter Gotthardsson, Styrelseordförande Lilium Fastigheter

”Fjärrvärme gör Sundsvall och våra fastigheter mer energieffektiva” 
På Peritas strävar vi efter miljövänliga lösningar, därför väljer vi fjärrvärme som både är energieffektivt och driftsäkert
Petter Boström, VD Peritas

 

”För Bostadsrättsföreningen Bosvedjan blev fjärrvärme det självklara valet från en säker leverantör”
De har tagit beslut att deras leverantörer ska vara miljömedvetna, och det är Sundsvall Energi
Dan Söderholm, styrelseordförande BRF Bosvedjan

 

Är du intresserad av fjärrvärme? Kontakta Patrik Gustafsson vår tekniska företagssäljare eller fyll i ditt intresse här för att få veta mer.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer