Full insyn i vår prissättning

Vi vill ha en öppen och regelbunden dialog med dig som kund för att du bättre ska förstå hur prissättningen på fjärrvärme fungerar. Vi använder oss av en modell som kallas ”Prisdialogen”. Prisdialogen innebär att Sundsvall Energi, tillsammans med ett antal representanter för våra företagskunder, går igenom nuläge, aktuella frågor och prissättning för fjärrvärmen i Sundsvall. Målet är att tillsammans ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Dialogen leder till en lokal prisändringsmodell som prövas centralt. Prisändringsmodellen ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren samt företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Vill du läsa mer om hur arbetet kring prisdialogen fungerar och vilka som är medlemmar? Läs mer på Prisdialogens hemsida

 

På sidan av Prisdialogen har vi även Villadialogen där representanter för villakunderna, Villaägarnas riksförbund, deltar.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer