Full insyn i vår prissättning

Vi vill ha en öppen och regelbunden dialog med dig som kund för att du bättre ska förstå hur prissättningen på fjärrvärme fungerar. Vi använder oss av en modell som kallas ”Prisdialogen”. Prisdialogen innebär att Sundsvall Energi, tillsammans med ett antal representanter för våra företagskunder, går igenom nuläge, aktuella frågor och prissättning för fjärrvärmen i Sundsvall. Målet är att tillsammans ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Dialogen leder till en lokal prisändringsmodell som prövas centralt. Prisändringsmodellen ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren samt företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Vill du läsa mer om hur arbetet kring prisdialogen fungerar och vilka som är medlemmar? Läs mer på Prisdialogens hemsida

 

På sidan av Prisdialogen har vi även Villadialogen där representanter för villakunderna, Villaägarnas riksförbund, deltar.

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Under Mina Sidor kan du använda e-tjänster, se dina avtal och anläggningar och få full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Även du som ej tidigare varit kund kan logga in för att teckna nytt avtal.

Logga in