Kommunens energirådgivare

Har du frågor om energi och klimat i allmänhet? Vänd dig då gärna till Sundsvalls Kommuns energirådgivare. De hjälper dig till effektivare energianvändning och mindre klimatpåverkan.

Privatpersoner, föreningar, skolor och mindre företag är välkomna att kontakta energirådgivarna på telefon 060-19 12 77 eller besök Kulturmagasinet.

Energirådgivarna svarar på frågor som rör:

  • Uppvärmning
  • Energisparåtgärder
  • Effektiviseringsåtgärder
  • Bidrag och stöd

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer