Personuppgiftslagen (PUL)

Sundsvall Energi AB följer personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig vid fakturering men också för att säkerställa att utskick av information kommer till rätt person. 

Du har rätt att begära ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år. Undertecknad begäran skickas till Sundsvall Energi AB, 851 85 Sundsvall. Begäran besvaras skriftligt. Vid frågor eller ändring av felaktiga uppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 060-19 20 80.

Sundsvall Energi är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer