Ladda-hemma-stödet

Vill du ha en laddstation som privatperson kan du ansöka om ladda-hemma-stödet*. Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Du kan som mest få 10 000 kronor i bidrag per fastighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villkor för att kunna få ladda-hemma -stöd

  • Ansökan ska vara gjord senast 6 månader efter slutförd installation.
  • Laddstationen måste installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjanderätt till.
  • Laddboxen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med anslutningsdon för elfordon av Typ 2.
  • Installationen måste utföras av en behörig elinstallatör.

Läs mer om ladda-hemma-stödet här!

 

* Notera att du måste ha installerat laddboxen för att kunna söka ladda-hemma-stöd. Installationen ska utföras av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732). Stödet beslutas av Naturvårdsverket under förutsättning att det finns med i den av riksdagen beslutade stadsbudgeten under innevarande period.

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in