Hoppa till huvudinnehållet

Ladda Mittstråket

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. I nuläget är Jämtland och Västernorrland några av de län som är mest bilberoende i hela Sverige och det är en utmaning att ställa om till ett mer hållbart resande. Syftet med projekt Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar på Mittstråket i Sverige.

Genom att bygga cirka 85 laddstolpar i anslutning till alla järnvägsstationer med tåguppehåll längs Mittstråket ska projektet bidra till att minska klimatavtrycket och stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att koppla samman olika transporttyper ska projektet bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik.


Mål med projektet
Projektets övergripande mål är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk som främjar övergången till en fossilfri transportsektor.

  • År 2023 bör andelen resor som genomförs med bil i Mittstråket ha minskat till fördel för resor som genomförs med tåg.
  • År 2023 ska järnvägsstationer med tåguppehåll i Mittstråket ha tillgång till laddplats för elbil.

På längre sikt ska det resultera i ökat hållbart resande på Mittstråket som i sin tur bidrar till effektivare markanvändning, minskad trafik, mindre buller och luftföroreningar i tätorterna, vilket ökar regionens attraktionskraft och tillväxtförmåga.


Samverkan och finansiering
Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland och själva utbyggnaden görs av energibolagen Sundsvall energi och Jämtkraft, i nära samarbete med de berörda kommunerna Bräcke, Krokom, Åre, Östersund, Ånge och Sundsvall. Ladda i Mittstråket föddes ur ett tidigare projekt kring Mittstråket då samverkansplattformar etablerades och en dialog om fortsatt samverkan ledde vidare till detta projekt som Länsstyrelsen Jämtland och Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och finansierar.

 

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in