Hoppa till huvudinnehållet

Hur fungerar det?

Hur fungerar det när jag beställer en laddbox från Sundsvall Energi?

 • Du beställer laddboxen här på vår hemsida.
 • Du får ett mejl från vår samarbetspartner Mer där de efterfrågar kompletterande uppgifter, för att kunna planera leverans och installation.
 • Du fyller i informationen och godkänner ordern.
 • Mer´s certifierade elinstallatör kontaktar dig för att boka tid för installation.
 • Laddboxen monteras och installeras hemma hos dig. Därefter är laddboxen redo att användas.

Var kan jag ladda min elbil?
Har du en elbil i Sundsvallsområdet och undrar var du kan ladda? Klicka på denna länk för att se en karta över laddstationer i din närhet.

Vår samarbetspartner Mer ansvarar för drift, service och administration av våra publika laddstationer i Sundsvallsområdet. När du vill ladda din elbil vid någon av våra laddstationer behöver du ett laddkort som du bestället från Mer. Läs mer på Mer’s hemsida om vad det innebär att våra laddstationer ingår i deras laddnätverk.

Hur felanmäler jag min laddbox?
Vänligen skicka ett mejl till kundservice.se@mer.eco med följande uppgifter:

 • Serienummer (sitter på en vit klisterlapp uppe på laddboxen och förkortas SN)
 • Installationsadress
 • Kontaktuppgifter
 • Är installationen utförd via vår samarbetspartner Mer Sweden eller med egen intagen elektriker?
 • Beskriv gärna problemet så tydligt det är möjligt. Information som vi behöver för att hjälpa dig i ärendet:
 • Bild på felkod som laddboxen visar.
 • När slutade din laddbox att fungera och vad hände vid det tillfället?
 • Fungerar laddboxen efter att du slår av/på strömmen på den separata personskyddsbrytaren/jordfelsbrytaren?

Tänk på att om du har anlitat en egen elektriker och laddboxens fel beror på en felinstallation, täcker inte garantin på laddboxen utan det är garantin på installationen.

Hur tar jag del av min förbrukningsstatistik på min smarta laddbox?
Efter att din laddbox har blivit installerad skickar vår samarbetspartner Mer ut en förbrukningsrapport en gång i månaden. Förbrukningen skickas ut i efterskott och redovisar föregående månad. Vid köp av en Smart laddbox ingår det 24 månaders uppkoppling. Har du inte mottagit ditt första mejl med din förbrukning, vänligen kontakta Mer’s kundservicetelefon +46 077 44 33 900.

Vad händer efter 24 månader?
Vid köp av en smart laddbox ingår 24 månaders uppkoppling, då är laddboxen är uppkopplad mot Mer’s system vilket säkerställer att laddboxen är uppdaterad med den senaste mjukvaran så att bilen alltid kan laddas. Uppkopplingen ger dig även förbrukningsstatisk kontinuerligt. Uppkopplingen förutsätter GSM-mottagning på installationsplatsen.

Vill du fortsätta att ha din laddbox uppkopplad för att kunna ta del av förbrukningsstatistik och mjukvaruuppdateringar efter 24 månader kan du välja att förlänga tjänsten, mot en kostnad på för närvarande 29 kr/månad. Gör du inget, kommer tjänsten att upphöra när dina 24 månader har avlöpt. Du kommer att kunna ladda bilen som vanligt via laddboxen, även om den inte är uppkopplad mot Mer.

Hur ändrar jag min e-postadress för statistikutskicket?
Kontakta kundservice hos vår samarbetspartner Mer och ange ditt personnummer, serienumret på din laddbox samt din nya e-postadress.

Serienumret finns på en vit klisterlapp uppe på laddboxen och förkortas SN.

Hur snabbt kan jag ladda med min laddbox jag har installerad i hemmet?
Tiden det tar att ladda är beroende på vilken effekt laddboxen är inställd på, hur många faser din bil kan ladda med samt bilbatterikapacitet i kWh. Genom att dela batterikapaciteten (kWh) med laddeffekten (kW) får du ut den uppskattade tid som det tar att ladda. Vi installerar vår laddbox på 16 A och nedan kan du se exempel på uppskattad tid det kan ta att ladda med olika bilmodeller. I exemplen nedan räknar vi med att ladda batteriet från 0 % till 100 %.

Tesla:
3-fas laddning 11 kW
Batterikapacitet 85 kWh
Uppskattad laddtid 7-8 h

Renault Zoe:
3-fas laddning 11 kW
Batterikapacitet 22 kWh
Uppskattad laddtid 2 h

BMW i3:
3-fas laddning 11 kW
Batterikapacitet 19 kWh
Uppskattad laddtid 1,5-2 h 

Nya Nissan Leaf:
1-fas laddning 3,7 kW
Batterikapacitet 40 kWh
Uppskattad laddtid 10-11 h

Jaguar iPace:
1-fas laddning 3,7 kW
Batterikapacitet 90 kWh
Uppskattad laddtid 24 h

Volkswagen GTE:
1-fas laddning 3,7 kW
Batterikapacitet 9 kWh
Uppskattad laddtid 2,5 h

Volkswagen E-Golf:
2-fas laddning 7,4 kW
Batterikapacitet 24 kWh
Uppskattad laddtid 3-3,5 h

Installation av hemmaladdbox

Vad innebär en installation av en hemmaladdbox?
För att uppfylla de krav som gäller för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare. I vår standardinstallation sätter vi alltid en så kallad personskyddsbrytare, som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare.

I moderna elcentraler är automatsäkringarna placerade i moduler. Beroende på hur centralen är uppbyggd kan det vara möjligt att sätta personskyddsbrytaren i centralen. Personskyddsbrytaren motsvarar fyra enkla säkringar i bredd.

I elcentraler av äldre modell finns säkringarna istället som så kallade “proppar”.

Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad enligt gällande prislista.

Vad innebär en fast installation?
Laddboxen måste installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör. Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag, då det ej blir en Mode 3-installation vilket är ett krav.

Kan jag få min kabel nedgrävd?
I standardinstallationen för dig som privatperson ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill du att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning, måste du själv göra det förberedande arbetet med att gräva ett 60 cm djupt dike och lägga kabelrör. Kabelröret ska ha en diameter på 50 mm och dragtråd ska finnas. Kabelrör med dragtråd är alltid gula och finns att köpa i välsorterade byggvaruhus.

För dig som företag eller bostadsrättsförening gäller priser enligt specifikation från anlitad installatör.

Hur hittar jag min elcentral?
Din huvudcentral sitter vanligtvis i fasadmätarskåpet på husets utsida. Här sitter din mätare och fastighetens huvudsäkring. Härifrån matas huset med el som fördelas via din undercentral, även kallad gruppcentral, proppskåp eller helt enkelt elcentral. Detta är bostadens elektriska hjärta och finns placerad inomhus. Personskyddsautomaten till laddboxen kan placeras i såväl huvudcentral som undercentral, så länge den placeras efter fastighetens mätpunkt. Vid installationen av din laddbox kommer du överens med installatören var det är mest lämpligt att utrustningen placeras i just din fastighet.

Kan jag installera min elcentral på mer än 16 A?
I vår standardinstallation ingår det att din laddbox installeras på 16 A tre faser, vilket ger en maxeffekt på 11 kW. Det är alltid bilen som begränsar hur många kW den kan ta emot från laddboxen.  Effekten regleras efter hur många faser som bilen kan ladda med, vilket innebär 1-fas laddning 3,7 kWh och 3-fas laddning 11 kWh.

Önskar du att få laddboxen installerad på en högre effekt, kommer priset på installationen att öka. Ska installationen utföras på annan effekt än 16 A, är det viktigt att du förmedlar detta till oss vid beställning.

När behövs en uppsäkring av huvudsäkringen?
En förutsättning för att installationen av laddbox ska kunna genomföras är att fastighetens huvudsäkring är minst 20 A. Rekommendationen för storleken på huvudsäkringen är dock beroende på hur mycket kapacitet som går åt till fastighetens övriga elinstallationer samt hur mycket effekt du vill få ut av din laddbox. I många fall kommer vi rekommendera en uppsäkring till minst 20 A. Uppsäkring av elcentralen sker i samband med installationsbesöket mot en tillkommande kostnad, se prislista. Uppsäkring medför utöver arbetet i din elcentral en förhöjd abonnemangsavgift till ditt elnätsbolag.

Om du redan inför installatörens besök vet att en uppsäkring ska ske, förbered följande: namn, adress och personnummer till den elabonnemanget står på, anläggnings-id (börjar alltid med 735999….. och finns att hitta vid elmätaren eller på din elfaktura), mätarnummer (finns på mätaren i fasadmätarskåpet), samt en kopia på din senaste elfaktura. Om du har en leverantör på elabonnemanget och en annan på elförbrukningen, behövs en kopia på båda fakturorna. När vår installationspartner tar kontakt med dig för att boka installationsbesöket, förser du dem med denna information.

Har säkringen till din laddbox löst ut?
Har din gruppsäkring för matning till laddboxen löst ut och du fortfarande inte har ström? Undersök då om huvudsäkringen har löst ut och behöver bytas eller återställas.

Hur ser kabeln ut och hur stort är hålet i husväggen?
Kabeln som dras från din elcentral till laddboxen är 10-15 mm i diameter och vit. Den dras längs med fasaden och sätts fast med kabelklammer. Om håltagning i fasaden för genomföring av kabeln behövs blir hålet inte mycket större än diametern på kabeln.

Vad är skillnaden på 1-fas- och 3-fasinstallation och hur påverkar det laddeffekten?
I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1 fas med 10 Ampere, det vill säga cirka 2,2 kW. Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på 1 eller 3 faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fas-laddning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A. Vid en installation på 1 fas blir exempelvis den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A. Vid en installation på 3 faser blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A. I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW. Vi kommer vid samtliga tillfällen där hemmets elcentral tillåter det ändå installera laddboxen på 3 faser och därmed förbereda för framtidens bilar och högre laddhastigheter.

Behöver jag och min bil vara på plats under installationen?
Du behöver vara hemma och ta emot installatören och finnas på plats under hela installationen. Däremot behöver inte någon laddbar bil finnas på plats, då installatören testar din laddbox med hjälp av ett testverktyg.

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in