Leverantörsfakturor

Fakturainformation för leverantören

Sundsvall Energi AB använder sig av optisk läsning (skanning) av leverantörsfakturorna.

För att den optiska läsningen ska fungera och fakturan ska nå rätt mottagare, måste vissa uppgifter finnas med och vara rätt placerade.

Obs. fr.o.m. första april gäller ny lagstiftning för elektroniska fakturor till offentliga verksamheter. 

Fakturaadress

Sundsvall Energi    (Org.nr. 556478-6647)
FAKTUROR
851 85 Sundsvall

Fakturamejl

Det går även bra att mejla fakturan till:

sundsvallenergi@recall.se
OBS! Endast en PDF/TIFF per mejl och en faktura per fil.

Referens
Det måste ALLTID finnas en referens på fakturan. Den ska placeras vid fältet ”Er referens” på fakturan. Referensen består av beställarens användarnamn, detta hittar du på inköpsordern.

Ytterligare märkning av fakturan
Utöver referensen kan vi ha behov av ytterligare märkning av fakturan, tex projektnummer och IDU-nummer.

Byggbolag

Vi vill göra er uppmärksamma om att Sundsvall Energi klassas som byggbolag och har därmed omvänd skattskyldighet.

Betalning

Om ej annan överenskommelse gjorts erläggs betalning 30 dagar efter fakturadatum. Fakturerings- och administrationsavgifter betalas ej.

För ytterligare information

Om du som leverantör är det minsta tveksam om hur du hanterar ovanstående uppgifter, kontakta oss på tel 060-19 22 00 eller epost: info@sundsvallenergi.se

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer