Hoppa till huvudinnehållet

Finansiell information

Sundsvall Energi är ett energibolag som ägs av alla Sundsvallsbor tillsammans. Om det går bra för bolaget är det bra för hela Sundsvall. Vi ger Sundsvallsborna stabila leveranser av el och värme och vi återinvesterar våra vinster i Sundsvall. 

Sundsvall Energi  AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls kommun via kommunens moderbolag Stadsbacken AB. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå kostnadseffektiva tjänster och produkter av hög kvalitet  och en god  miljöprestanda.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning (mkr) 583 692 678 600 599 564
Resultat efter finansnetto (mkr) 32 41 49 52 42 1
Balansomslutning (mkr) 1 294 1 310 1 326 1 390 1 419 1 451
Avkastning på eget kapital % 11 15 20 23 21 1
Soliditet % 23 21 18 16 14 11


Årsredovisning

Årsredovisning Sundsvall Energi 2020.pdf

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Under Mina Sidor kan du använda e-tjänster, se dina avtal och anläggningar och få full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Även du som ej tidigare varit kund kan logga in för att teckna nytt avtal.

Logga in