Finansiell information

Sundsvall Energi är ett energibolag som ägs av alla Sundsvallsbor tillsammans. Om det går bra för bolaget är det bra för hela Sundsvall. Vi ger Sundsvallsborna stabila leveranser av el och värme och vi återinvesterar våra vinster i Sundsvall. 

Sundsvall Energi  AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls kommun via kommunens moderbolag Stadsbacken AB. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå kostnadseffektiva tjänster och produkter av hög kvalitet  och en god  miljöprestanda.

31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2013 31 dec 2012
Nettoomsättning (kkr)  598 778 564 260 588 831 606 430 601 019
Resultat efter finansnetto (kkr) 42 169 1 204 -29 399 17 311 7 149
Balansomslutning (kkr) 1 419 281 1 451 457 1 623 536 1 672 728 1 667 930
Avkastning på eget kapital %  23 % 1 % -23 % 11 % 5 %
Soliditet % 14 % 11 % 10 % 10 % 9 %


Resultat  2016

Årsredovisning Sundsvall Energi 2016

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer