Finansiell information

Sundsvall Energi är ett energibolag som ägs av alla Sundsvallsbor tillsammans. Om det går bra för bolaget är det bra för hela Sundsvall. Vi ger Sundsvallsborna stabila leveranser av el och värme och vi återinvesterar våra vinster i Sundsvall. 

Sundsvall Energi  AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls kommun via kommunens moderbolag Stadsbacken AB. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå kostnadseffektiva tjänster och produkter av hög kvalitet  och en god  miljöprestanda.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning (mkr) 692 678 600 599 564 589
Resultat efter finansnetto (mkr) 41 49 52 42 1 -29
Balansomslutning (mkr) 1310 1 326 1 390 1 419 1 451 1 624
Avkastning på eget kapital % 15 20 23 21 1 10
Soliditet % 21 18 16 14 11 neg


Årsredovisning

Årsredovisning Sundsvall Energi 2019.pdf

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in