Hoppa till huvudinnehållet

Finansiell information

Sundsvall Energi är ett energibolag som ägs av alla Sundsvallsbor tillsammans. Om det går bra för bolaget är det bra för hela Sundsvall. Vi ger Sundsvallsborna stabila leveranser av el och värme och vi återinvesterar våra vinster i Sundsvall. 

Sundsvall Energi  AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls kommun via kommunens moderbolag Stadsbacken AB. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå kostnadseffektiva tjänster och produkter av hög kvalitet  och en god  miljöprestanda.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning (mkr) 676 583 692 678 600 599 564
Resultat efter finansnetto (mkr) 8 32 41 49 52 42 1
Balansomslutning (mkr) 1414 1294 1310 1326 1390 1419 1451
Avkastning på eget kapital % 3 11 15 20 23 21 1
Soliditet % 22 23 21 18 16 14 11


Läs vår Års- och hållbarhetsredovisning genom att klicka på den här länken. 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in