Finansiell information

Sundsvall Energi är ett energibolag som ägs av alla Sundsvallsbor tillsammans. Om det går bra för bolaget är det bra för hela Sundsvall. Vi ger Sundsvallsborna stabila leveranser av el och värme och vi återinvesterar våra vinster i Sundsvall. 

Sundsvall Energi  AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls kommun via kommunens moderbolag Stadsbacken AB. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå kostnadseffektiva tjänster och produkter av hög kvalitet  och en god  miljöprestanda.

2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning (mkr) 678 600 599 564 589
Resultat efter finansnetto (mkr) 49 52 42 1 -29
Balansomslutning (mkr) 1 326 1 390 1 419 1 451 1 624
Avkastning på eget kapital % 18 16 14 11 10
Soliditet % 21 24 23 1 neg


Årsredovisning

Årsredovisning 2018

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer