Hållbar utveckling

I Sundsvall Energis verksamhet är hållbarhetsfrågorna ständigt närvarande. En hållbar utveckling syftar till att tillgodose nuvarande och framtida generationers utveckling. Det kräver en helhetssyn där hänsyn tas till så väl ekologisk och ekonomisk som social hållbarhet.

 

Hållbarhetspolicy

Sundsvall Energi ska bidra till en god miljö och ekonomisk och social välfärd för kunder, leverantörer, medarbetare och ägare samt:

  • Erbjuda avfallsbehandling och energilösningar som utvecklar regionen och bidrar till ett hållbart samhälle.
  • Ständigt förbättra vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete.
  • Genomföra riskbedömningar löpande och vid verksamhetsförändringar.
  • Säkerställa kompetens och arbetssätt genom individuella utvecklingsplaner och skriftliga rutiner.
  • Sträva efter att erbjuda medarbetare en säkrare och icke-diskriminerande arbetsmiljö.

Ett minimikrav är att följa gällande lagar och kollektivavtal.

 

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs vår års- och hållbarhetsredovisning genom att klicka på bilden nedan.

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer