Måndag 29 juli inträffade en kort driftstörning på fjärrvärmenätet i Sundsvall, vilket resulterade i ett förhöjt tryck i ledningarna. Läs mer på vår sida med driftinformation.

Hållbar utveckling

I Sundsvall Energis verksamhet är hållbarhetsfrågorna ständigt närvarande. En hållbar utveckling syftar till att tillgodose nuvarande och framtida generationers utveckling. Det kräver en helhetssyn där hänsyn tas till så väl ekologisk och ekonomisk som social hållbarhet.

 

Hållbarhetspolicy

Sundsvall Energi ska bidra till en god miljö, ekonomiska och sociala mervärden för kunder, leverantörer, medarbetare och ägare samt:

  • Erbjuda återvinning och energilösningar som utvecklar regionen och bidrar till ett hållbart samhälle
  • Ställa hållbarhetskrav vid upphandling enligt koncernens inköpsstrategi
  • Erbjuda medarbetare en hälsosam och icke-diskriminerande arbetsmiljö
  • Ständigt förbättra vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete
  • Följa gällande lagar, kollektivavtal och andra bindande krav
  • Säkerställa processbeskrivningar och rutiner
  • Säkerställa riskbedömningar löpande och vid verksamhetsförändringar
  • Säkerställa kompetens- och successionsplanering

 

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs vår års- och hållbarhetsredovisning genom att klicka på bilden nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in