Hoppa till huvudinnehållet

Hållbar utveckling

I Sundsvall Energis verksamhet är hållbarhetsfrågorna ständigt närvarande. En hållbar utveckling syftar till att tillgodose nuvarande och framtida generationers utveckling. Det kräver en helhetssyn där hänsyn tas till så väl ekologisk och ekonomisk som social hållbarhet.

 

Hållbarhetspolicy

Sundsvall Energi ska bidra till en god miljö, ekonomiska och sociala mervärden för kunder, leverantörer, medarbetare och ägare samt:

  • Erbjuda återvinning och energilösningar som utvecklar regionen och bidrar till ett hållbart samhälle
  • Ställa hållbarhetskrav vid upphandling enligt koncernens inköpsstrategi
  • Erbjuda medarbetare en hälsosam och icke-diskriminerande arbetsmiljö
  • Ständigt förbättra vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete
  • Följa gällande lagar, kollektivavtal och andra bindande krav
  • Säkerställa processbeskrivningar och rutiner
  • Säkerställa riskbedömningar löpande och vid verksamhetsförändringar
  • Säkerställa kompetens- och successionsplanering

 

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs 2021 års- och hållbarhetsredovisning genom att klicka på bilden nedan.

Första sidan på års- och hållbarhetsredovisningen 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in