Det här är Sundsvall Energi

Vi har lokala krafter

Organisation

Sundsvall Energi är ett litet energibolag med stort hjärta för regionen. Tillsammans med alla Sundsvallsbor och våra medarbetare bidrar vi till den lokala utvecklingen och det resultat vi skapar går tillbaka till dig som bor här. Vi ger energi till föreningslivet i Sundsvall och Timrå och stödjer såväl universitetet som näringslivet. Genom vår sponsorstävling Energichansen satsar vi på utveckling av regionen genom ett starkt föreningsliv.

 

Vår vision

Vi ska, där vi verkar, vara den mest kundorienterade och affärsmässiga leverantören av hållbara energi- och miljötjänster, i alla delar av vår organisation.

Vår affärsidé

Vi tillgodoser kundernas behov av prisvärda, miljöriktiga och problemfria tjänster inom energi-, återvinnings- och avfallsbehandlingsområdet. Verksamheten ska kännetecknas av rätt kvalitet och god service i nära samarbete med kunderna.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer