Hoppa till huvudinnehållet

Personuppgifter (GDPR)

Så hanterar vi dina personuppgifter

All personlig data ägs av dig som kund eller privatperson, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder den information som finns om dig och för vilket syfte. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du tecknar ett avtal med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Förutom namn och personnummer behandlar vi även uppgifter som till exempel telefonnummer och mejladress för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt.
Om du har synpunkter på vilka personuppgifter vi behandlar är du välkommen att höra av dig till kundservice@sundsvallenergi.se.


Så här behandlar vi personuppgifter

När du beställer en produkt eller tjänst hos Sundsvall Energi till exempel via internet eller telefon kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. De kan också komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, ta fram statistik, för marknadsföring samt för att utveckla och informera om tjänster och produkter.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom Sundsvall Energi. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav.

Sundsvall Energi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter sparas de för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.


Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig. Om du anser att dina kunduppgifter är felaktiga kontaktar du vår kundservice på kundservice@sundsvallenergi.se alternativt 060-19 22 00.

Om du har övriga frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud Matts Boman på dataskyddsombud@sundsvall.se eller via telefon 070-188 78 87.

Cookies

På sundsvallenergi.se finns information om oss, vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Du som är kund kan även logga in på Mina sidor där det finns information om din elanvändning, fjärrvärmeanvändning och dina avtal med oss.

För att kunna ge dig en bra upplevelse av sundsvallenergi.se, använder vi cookies. En cookie är en liten textfil som webbsidan du besöker sparar på din dator. Den kan till exempel användas för att underlätta användningen av webbsidan för dig eller att sidorna ska laddas snabbare på din dator. Med hjälp av en cookie kan vi också analysera hur besökare använder webbsidan.
Vi sparar ingen information om besökarens ip-adress och därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. De permanenta lagras på din dator under en längre tid för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer. De temporära placeras bara på din dator under tiden du besöker en webbplats. De försvinner när du stänger ner sidan.

Det händer också att vi använder externa partners för att kunna följa upp kampanjer eller aktiviteter vi gjort. Då lagras en permanent tredjeparts cookie på din dator.

Det är viktigt att veta att cookies inte skadar dina filer eller ökar risken för virus, utan de används för att ge dig en bättre användarupplevelse av webbplatsen du besöker

Du bestämmer hur du vill att din dator ska hantera cookies

Du bestämmer själv hur du vill att din dator ska hantera cookies genom att ställa in det i din webbläsare. Du kan välja att inte spara några cookies. Du kan också radera cookies som lagrats sedan tidigare tillfällen. Om du avaktiverar cookies är det dock inte säkert att webbplatsen fungerar som den ska för dig.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kameraövervakning

Vi har kameraövervakning vid Korstaverket, Matforsverket samt Blåbergets avfallsanläggning.

Vi kameraövervakar inpasseringar, mottagande av leveranser av avfall och bränslen för att kunna underlätta mottagandet och följa upp avvikelser i leveranser eller intrångsförsök eller skadegörelse, samt att övervaka delar av processen.

Vi har ett ansvar att ha en aktiv mottagningskontroll av avfall i syfte att följa tillstånd och minimera miljöpåverkan samt skydda våra anläggningar i syfte att hålla samhällsviktiga anläggningar tillgängliga.

Kunder och leverantörer samt anställda övervakas och spelas in i samband med in-/ utpassering av anläggningar, vilket medför en mindre integritetspåverkan. Genom att ha en aktiv gallring av bilder samt rutiner för vilka som får titta och hur bilderna får användas så överväger nyttan att underlätta mottagande och kontroll av leveranser. Vi kommer inte sprida materialet utöver intern användning och vid begäran lämna material till tillsynsmyndighet eller Polis i Sverige. Vi kommer inte använda uppgifterna för automatiserade beslut och vi spelar inte in ljud.

Anläggningarna har skyltar som beskriver att kameraövervakning sker och hänvisar till ytterligare information på hemsidan. De som är registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas. Vi lagrar uppgifterna, upp till 21 dagar innan att allt raderas.

De som har frågor om vår hantering kan kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sundsvall.se eller via telefon 070-188 78 87.

De som tycker att vi bryter mot lagar, regler eller avtal har rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, telefon 08-657 61 00.

Energichansen

Vid röstning på ett specifikt tävlingsbidrag lagras följande data i databasen: Facebook användar-ID, anmälnings-ID, datum och tid.

Dessa uppgifter samlas in och räknas under omröstningsperioden för att kunna utse en vinnare av tävlingen.

Vi behåller dessa uppgifter endast under röstningsperioden och vid slutet av röstningsperioden raderas uppgifterna. Denna period varar ungefär en vecka. Om du vill radera uppgifterna tidigare kan du  begära det genom att skicka ett mejl till info@sundsvallenergi.se

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in