Hoppa till huvudinnehållet

Blåbergets avfallsanläggning

En viktig del i vår återvinning av avfall och energi sker ute på vår anläggning på Blåberget väster om Sundsvall. Här återvinns avfall från hushåll och företag i hela Mellannorrland.

Huvuddelen av verksamheten vid Blåberget utgörs av mottagning, sortering och mellanlagring av brännbart avfall. Brännbart grovavfall, bygg- och rivningsvirke samt trädgårdsavfall krossas och körs sedan till energiåtervinning vid Korstaverket.

Vid Blåberget tas också restprodukterna från Korstaverket omhand på ett miljöriktigt sätt. Vi sorterar ut metaller och konstruktionsmaterial och den lilla del som kvarstår läggs på deponi. På så sätt har ett stort problem med skrymmande och växande sopberg blivit nyttig och effektiv energi.

Besöksadress
Knävland 165. Avfart från E14 cirka 10 km väster om Sundsvall. Skyltning: ”Avfallsanläggning”.

Vill du lämna avfall som privatperson?

Besök MittSverige Vatten och Avfalls hemsida för öppettider på Kretsloppsparken.

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in