Blåbergets avfallsanläggning

En viktig del i vår återvinning av avfall och energi sker ute på vår anläggning på Blåberget väster om Sundsvall. Här återvinns avfall från hushåll och företag i hela Mellannorrland.

Huvuddelen av verksamheten vid Blåberget utgörs av mottagning, sortering och mellanlagring av brännbart avfall. Brännbart grovavfall, bygg- och rivningsvirke samt trädgårdsavfall krossas och körs sedan till energiåtervinning vid Korstaverket.

Vid Blåberget tas också restprodukterna från Korstaverket omhand på ett miljöriktigt sätt. Vi sorterar ut metaller och konstruktionsmaterial och den lilla del som kvarstår läggs på deponi. På så sätt har ett stort problem med skrymmande och växande sopberg blivit nyttig och effektiv energi.

 

Besöksadress
Knävland 165. Avfart från E14 cirka 10 km väster om Sundsvall. Skyltning: ”Avfallsanläggning”.

 

Öppettider Blåberget 2018:

  • Måndag 30 april: stängt
  • Fredag 11 maj: stängt
  • Fredag 2 november: stängt
  • Helgdagar påskafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton stängt
  • Alla övriga vardagar 07.00 –15.45

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer