Lokala fjärrvärmenät

Förutom det 30 mil långa fjärrvärmenätet under Sundsvalls gator så har vi även fem lokala nät i Indal, Liden, Lucksta, Matfors och Kvissleby. Med hjälp av dessa nät kan vi även erbjuda Sundsvalls ytterområden en miljövänlig och driftsäker uppvärmningsform. Som reserv på alla anläggningar finns oljepannor för att säkra leveransen till våra kunder.

Kvisslebyverkets huvudenhet är en panna för träbränslen där vi eldar främst sågspån. Fjärrvärmen distribueras till de flesta fastigheterna i Kvissleby centrum och når även Nolbyområdet.

Dessutom finns en fjärrvärmeledning under Ljungan vilket har möjliggjort anslutning av Skottsundsbacken och andra fastigheter öster om Ljungan.

I Matfors finns en biobränslepanna. Dessutom finns tre reservpannor varav två drivs med biobränsle. Vi eldar huvudsakligen träbränslen. Val av bränsle varierar beroende på tillgång och kostnader.

Vi driver en liten fjärrvärmeanläggning i Liden. Anläggningen består av en pelletspanna med tillhörande bränslesilo.

I Lucksta har vi en biobränslepanna som eldas med pellets. Genom att våra kunder ersätter olja och el med fjärrvärme minskar uppvärmningskostnaderna samtidigt som stora miljömässiga
fördelar erhålls.

Vår biobränslepanna i Indal har en effekt 1,3 MW och producerar 2 500 MWh/år.

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer