Mindre fjärrvärmenät

Sundsvall Energi levererar fjärrvärme till större delen av fastigheterna i Sundsvalls tätorter. Distributionen sker vid 6 stycken fjärrvärmenät. Vid huvudnätet sker produktionen huvudsakligen vid kraftvärmeverket i Korsta. Övriga nät finns i Kvissleby, Matfors, Indal, Liden och Lucksta.

Som reserv på alla anläggningar finns oljepannor för att säkra leveransen till våra kunder.

Kvissleby
Kvisslebyverkets huvudenhet är en panna för träbränslen där vi eldar främst sågspån.

Fjärrvärmen distribueras till de flesta fastigheterna i Kvissleby centrum och når även Nolbyområdet. Dessutom finns en fjärrvärmeledning under Ljungan vilket har möjliggjort anslutning av Skottsundsbacken och andra fastigheter öster om Ljungan.

Matfors
I Matfors finns en biobränsleanläggning på 8 MW i anslutning till befintliga anläggningar vid Matforsverket. Vi eldar huvudsakligen trädbränslen som grot (grenar och toppar), men val av bränsle kommer att variera beroende på tillgång och kostnader med mera.

Fjärrvärme i Liden
Vi driver en liten fjärrvärmeanläggning i Liden. Anläggningen består av en 600 kilowatts pelletspanna med tillhörande bränslesilo. Som reserv finns oljepannor för att säkra leveransen till våra kunder.

Fjärrvärme i Lucksta
Vi driver också en liten fjärrvärmeanläggning i Lucksta. Genom att ersätta olja och el med en biobränslebaserad panna minskar uppvärmningskostnaderna samtidigt som stora miljömässiga fördelar erhålls.

Fjärrvärme i Indal
Vår biobränslepanna i Indal har en effekt 1,2 MW och producerar 2 500 MWh/år.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer