Projekt

Energisamarbete med SCA

Den 14 december 2012 beslutade SCA att investera 380 miljoner kronor i ett utökat samarbete mellan Sundsvall Energi och SCA:s industrier i Sundsvallsregionen. Avtalet innebär att SCA ökar sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät.

Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och minskade affärsrisker. Genom det utvecklade samarbetet med SCA kan vi möta kundernas ökade efterfrågan på oljefri fjärrvärme. Under ett år innebär det en minskning av oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år.

150908-SEAB-Korstaverket-192

 


Sveriges längsta broledning för fjärrvärme

Tisdagen den 22 november driftsattes Sveriges längsta broledning för fjärrvärme. Fjärrvärmeledningen, som är 1,7 kilometer, ger oss möjlighet att koppla ihop huvudnätet från ledningarna i Skönsberg över fjärden för inkoppling på den södra sidan, vilket bidrar till att ytterligare trygga värmeförsörjningen till Skönsmon och Östermalm. Broledningen gör det även möjligt att i framtiden bygga ut fjärrvärmeledningen till Njurundabommen.

Driftsättningen innebär bland annat att fler Sundsvallsbor kan erbjudas fjärrvärme som uppvärmningsalternativ samt att kunderna säkras en tryggare värmeleverans. Ledningsdragningen möjliggör även ett framtida energisamarbete med industrierna på den södra delen av Sundsvall – en broledning med många vinster.

 

Sundsvall-Imagebilder-102

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer