Styrelse och ledning

Företagsledning

Sundsvall Energis styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer