Miljö och hållbar utveckling

Energiproduktion som både är miljövänlig för dig och för Sundsvall

Hållbarhetsfrågorna är viktiga för oss och vi arbetar ständigt för att utvecklas och ta vårt ansvar. 

Tillsammans är vi en stor och viktig aktör för alla Sundsvallsbor när det gäller tjänster och produkter kopplade till energi. Men vi är mer än så. I vårt gemensamma uppdrag ligger också att bidra till regionens utveckling. Att leverera tjänster som är bra för människorna och bra för vår miljö.

Vi återvinner el och värme från avfall, detta är både ett energieffektivt och hållbart uppvärmningsalternativ som möjliggörs genom våra fjärrvärmekunder.

Sundsvall Energis klimatbokslut hittar du under Klimatbokslut.
Läs vår års- och hållbarhetsredovisning under vår sida Hållbar Utveckling.

100% återvunnen energi

Har ditt företag hårda miljökrav eller vill ni värna lite extra för miljön? Välj då vår tillvalsprodukt 100% återvunnen energi!

Läs mer

Bra Miljöval

El märkt med Bra Miljöval är el från förnyelsebara källor som dessutom måste uppfylla hårda miljökrav. Teckna elavtal med oss och välj Bra Miljöval som tillval.

Läs mer