Klimatbokslut

Sundsvall Energi bidrog till att minska klimatpåverkan med 98 800 ton CO2e under 2017

Hållbarhets- och miljöfrågor är viktiga för oss och vi arbetar ständigt för att utvecklas och ta vårt ansvar. I samarbete med Profu AB har vi därför tagit fram ett klimatbokslut kopplat till vår totala klimatpåverkan. Vi vill helt enkelt ha koll på hur vi påverkar planeten och vad vi kan göra för vår gemensamma framtid.
Syftet med rapporten är att vara ett verktyg för att hitta möjligheter till förbättringar för att kunna minska klimatpåverkan. Vid jämförelse med kommande års klimatbokslut kan effekter av åtgärder sedan följas upp.
I klimatbokslutet 2017 kan man läsa om att vi totalt bidrog till att minska klimatpåverkan med 98 800 ton CO2e under 2017.

Siffran 98 800 ton koldioxidekvivalenter kan jämföras med:

  • om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 9 månader
  • motsvarande utsläppen från en tur- och retur resa med flyg till Mallorca för alla invånare i kommunen.
  • om man ekonomiskt skulle värdera Sundsvall Energis bidrag till minskad klimatpåverkan med hjälp av den svenska koldioxidskatten så motsvarar de minskade utsläppen under 2017 ett värde på ca 111 miljoner
  • om alla invånare i kommunen avstod från att shoppa under 1 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som vi bidrog med under 2017
  • bidraget från 179 st fotbollsplaner täckta med solcellspaneler
  • utsläppen av att köra 12 978 varv runt jorden med bil

Klimatbokslut 2017 beskriver hur Sundsvall Energis egen verksamhet har en direkt klimatpåverkan, såsom våra transporter och förbränning av bränslen. Samtidigt har den en indirekt klimatpåverkan då andra utsläpp undviks tack vare vår verksamhet.

Oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs kommer företagen att använda energi, råvaror, transporter etc. och därmed är det uppenbart att företagen även bidrar till en ökad klimatpåverkan. Inte minst gäller detta Sundsvall Energi som processar en stor mängd bränslen för el- och värmeproduktion. Ett energiföretag står dessutom för en relativt stor klimatpåverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för merparten av våra utsläpp av växthusgaser. Trots detta redovisas i detta klimatbokslut att Sundsvall Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, dvs. att utsläppen är lägre med Sundsvall Energis verksamhet än utan. Totalt bidrog Sundsvall Energi till att 98 800 ton koldioxid (CO2e) inte släpptes ut under 2017.

Tack vare vår verksamhet kan betydligt mer koldioxidutsläpp undvikas än det som vi och våra leverantörer tillsammans släpper ut. Detta visar att vår verksamhet inte bara är miljövänlig utan även nödvändig för en hållbar avfallshantering och att fjärrvärmekunden är en förutsättning för detta.

Vi eldar de sopor du slänger i din soptunna som sedan ger värme och el i bostäder och lokaler i regionen. Material som inte går att återvinnas tar vi hand om på Blåberget för att minska miljöpåverkan. Så tack för att du är med och bidrar i detta viktiga kretslopp. För utan oss tillsammans, hur skulle Sundsvall då se ut?

Här kan du läsa hela vårt Klimatbokslut 2017 i sin helhet

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer