Hoppa till huvudinnehållet

Klimatbokslut

Sundsvall Energi bidrog till att minska klimatpåverkan med 83 000 ton CO2e under 2021

Hållbarhets- och miljöfrågor är viktiga för oss och vi arbetar ständigt för att utvecklas och ta vårt ansvar. I samarbete med Profu AB har vi därför tagit fram ett klimatbokslut kopplat till vår totala klimatpåverkan. Vi vill helt enkelt ha koll på hur vi påverkar planeten och vad vi kan göra för vår gemensamma framtid.

Syftet med rapporten är att vara ett verktyg för att hitta möjligheter till förbättringar för att kunna minska klimatpåverkan. Vid jämförelse med kommande års klimatbokslut kan effekter av åtgärder sedan följas upp.

Vårt klimatbokslut för 2021 visade att vi totalt bidrog till att minska klimatpåverkan med 83 000 ton CO2e under 2021.

 

Siffran 83 000 ton koldioxidekvivalenter kan jämföras med:

  • om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under cirka 9 månader
  • motsvarande utsläppen från en tur- och retur resa med flyg till Paris för alla invånare i kommunen
  • om man ekonomiskt skulle värdera Sundsvall Energis bidrag till minskad klimatpåverkan med hjälp av den svenska koldioxidskatten så motsvarar de minskade utsläppen under 2021 ett värde på cirka 100 miljoner kronor
  • om alla invånare i kommunen avstod från att shoppa under 10 månader
  • bidraget från 229 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler

Klimatbokslut 2021 beskriver hur Sundsvall Energis egen verksamhet har en direkt klimatpåverkan, så som våra transporter och förbränning av bränslen. Samtidigt har den en indirekt klimatpåverkan då andra utsläpp undviks tack vare vår verksamhet.

Oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs kommer företagen att använda energi, råvaror, transporter etc. och därmed är det uppenbart att företagen även bidrar till en ökad klimatpåverkan. Inte minst gäller detta Sundsvall Energi som processar en stor mängd bränslen för el- och värmeproduktion. Ett energiföretag står dessutom för en relativt stor klimatpåverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för merparten av våra utsläpp av växthusgaser. Trots detta redovisas i detta klimatbokslut att Sundsvall Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Sundsvall Energis verksamhet än utan.

Tack vare vår verksamhet kan betydligt mer koldioxidutsläpp undvikas än det som vi och våra leverantörer tillsammans släpper ut. Detta visar att vår verksamhet inte bara är miljövänlig utan även nödvändig för en hållbar avfallshantering och att fjärrvärmekunden är en förutsättning för detta.

Vi eldar de sopor du slänger i din soptunna som sedan ger värme och el i bostäder och lokaler i regionen. Material som inte går att återvinnas tar vi hand om på Blåberget för att minska miljöpåverkan. Så tack för att du är med och bidrar i detta viktiga kretslopp. För utan oss tillsammans, hur skulle Sundsvall då se ut?

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in