Portföljförvaltning

Större industrier köper sin el när priserna är låga och avstår från att köpa när priserna är höga. Nu erbjuder vi dig samma möjlighet.

Portföljförvaltning riktar sig till företag som vill ha en professionell hantering av elpriset, men som inte har tid eller möjlighet att bevaka elmarknaden på egen hand.

Vi följer elmarknaden varje dag och genom portföljförvaltning kan vi erbjuda dig och ditt företag konkurrenskraftiga elpriser. Med portföljförvaltning säkrar vi upp din el i portioner istället för att du ska satsa allt vid ett tillfälle. På så vis sprids riskerna och du får ett långsiktigt lågt och tryggt elpris.

Elhandel Scandem Företag 2016

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer