Bra Miljöval

Världens tuffaste miljömärkning
Fler upptäcker Bra Miljöval El. El märkt med Bra Miljöval är el från förnyelsebara källor som dessutom måste uppfylla hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs går dessutom pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny spännande miljöteknik.

Teckna elavtal med oss och välj Bra Miljöval el som tillval, då tillkommer endast 3,25 öre/kWh inkl. moms (2,60 öre/kWh exkl. moms) till ditt elpris.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer