Avtalsvillkor

I våra avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Privat
Allmänna avtalsvillkor 2012 K
Allmänna avtalsvillkor 2012 K rev
 – gäller från 1 juli 2015
Sundsvall Energis särskilda avtalsvillkor 2014 K
Särskilda avtalsvillkor K

Företag
Allmänna avtalsvillkor 2012 N
Allmänna avtalsvillkor 2012 N rev – gäller från 1 juli 2015
Sundsvall Energis särskilda avtalsvillkor N
Särskilda avtalsvillkor N

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer