Ursprungsmärkning

Som kund har du enligt lag rätt att få information om elens ursprung. Syftet med ursprungsmärkningen är att du som kund enkelt ska kunna se hur elen producerats och på så sätt enklare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen haft på miljön.

Bilddiagrammet till höger visar Sundsvall Energis elförsäljning fördelat på: förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle – grön som är 60,01 %), fossila bränslen (kol, olja och torv – röd är 19,65 %) respektive kärnkraftsel (blå är 20,35 %).

Miljöpåverkan
Elproduktionen medför 143 g/kWh i form av CO2-koldioxidutsläpp och 0,0006 g/kWh i kärnbränsleavfall.

Önskar du mer information om ursprungsmärkning?
Energimarknadsinspektionens hemsida finns mer information om ursprungsmärkning.

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in