Ursprungsmärkning

Som kund har du enligt lag rätt att få information om elens ursprung. Syftet med ursprungsmärkningen är att du som kund enkelt ska kunna se hur elen producerats och på så sätt enklare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen haft på miljön.

Bilddiagrammet till höger visar Sundsvall Energis elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle – grön), fossila bränslen (kol, olja och torv – röd) respektive kärnkraftsel (blå).

Miljöpåverkan
Under bilddiagrammet kan du även se vilken miljöpåverkan elproduktionen medför i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh producerad elkraft.

Önskar du mer information om ursprungsmärkning?
Energimarknadsinspektionens hemsida finns mer information om ursprungsmärkning.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer