Ursprungsmärkning

Genom att välja oss som elleverantör är du med och påverkar hur elen produceras i förnybara energikällor. 

Ursprunget för el 2017
Du som konsument har enligt lag rätt att få information om elens ursprung samt vilken miljöpåverkan elproduktionen medför. Syftet med redovisningen är att du ska kunna välja elhandelsföretag utifrån fler beslutsgrunder än bara priset.

Här redovisar vi ursprunget för den el Sundsvall Energi sålt i Sverige under 2017.

  • Det första diagrammet visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle – grön), fossila bränslen (kol, olja och torv – röd) respektive kärnkraftsel (blå).
  • Mittendiagrammet visar ursprunget på den el som sålts till alla våra privatkunder samt de kunder som väljer Bra Miljöval.
  • Det tredje diagrammet utgör skillnaden mellan de båda andra diagrammen och visar således elens ursprung för de kunder som inte gjort något specifikt val.

Miljöpåverkan
I diagrammen kan du även se vilken miljöpåverkan elproduktionen medför i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh producerad elkraft.

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer