Priser

Här har vi samlat våra aktuella priser för fjärrvärmen. Fjärrvärmepriset varierar då vi i våra större nät har större och mer effektiva anläggningar. Vårt miljösamarbete med SCA Ortviken, där vi tillvaratar spillvärme till fjärrvärmenätet i Sundsvall, innebär också att vi kan hålla kostnaderna nere.

2019
Fjärrvärmepriser Sundsvall, villor 2019
Fjärrvärmepriser Matfors och Kvissleby, villor 2019
Fjärrvärmepriser Indal, Liden, Lucksta, flerbostadshus, lokaler och villor 2019


2020

Fjärrvärmepriser Sundsvall 2020, villor
Fjärrvärmepriser Matfors och Kvissleby 2020, villor
Fjärrvärmepriser Indal, Liden och Lucksta 2020, flerbostadshus, lokaler och villor


Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor konsument

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Sponsring

För att vårt engagemang ska nå så många Sundsvallsbor som möjligt stödjer vi flera föreningar inom idrott och kultur.

Läs mer