Priser

Här har vi samlat våra aktuella priser för fjärrvärmen. Fjärrvärmepriset varierar då vi i våra större nät har större och mer effektiva anläggningar. Vårt miljösamarbete med SCA Ortviken, där vi tillvaratar spillvärme till fjärrvärmenätet i Sundsvall, innebär också att vi kan hålla kostnaderna nere.

 

2017
Fjärrvärmepriser Sundsvall villor 2017
Fjärrvärmepriser Matfors och Kvissleby villor 2017
Fjärrvärmepriser Indal, Liden, Lucksta Flerbostadshus, lokaler och villor 2017


2018

Fjärrvärmepriser Sundsvall villor 2018
Fjärrvärmepriser Matfors och Kvissleby villor 2018
Fjärrvärmepriser Indal, Liden, Lucksta, flerbostadshus, lokaler och villor 2018

 

Avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor konsument

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer