Hoppa till huvudinnehållet

Graddagar

2022 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -2,50 ( -4,15) 605 (657)
Februari -3,37 (-3,99) 570 (592)
Mars 2,26 (-0,23) 456 (534)
April 4,22 (4,25) 383 (379)
Maj 10,63 (10,61) 95 (165)
Juni 17,41 (15,72) 0 (11)
Juli 16,97 (17,35) 0 (1)
Augusti 17,31 (16,25) 0 (11)
September 10,59 (11,52) 174 (140)
Oktober 6,73 (5,06) 308 (360)
November
December
2021 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -7 (-4,01) 744 (656)
Februari -4,57 (-4,08) 604 (590)
Mars 1,66 (-0,27) 475 (534)
April 4,15 (4,25) 385 (382)
Maj 8,93 (10,62) 195 (166)
Juni 17,06 (15,63) 0  (11)
Juli 20,15 (17,24) 0 (1)
Augusti 15,76 (16,29) 0 (11)
September 11,26 (11,47) 133 (141)
Oktober 7,46 (5,02) 288 (367)
November 0,13 (0,44) 506 (498)
December -5,36 (-2,75) 693 (616)
2020 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari 1,72 (-4,25) 473 (651)
Februari -0,6 (-3,99) 510 (593)
Mars 1,04 (-0,24) 495 (536)
April 5,13 (4,09) 350 (382)
Maj 8,02 (10,15) 246 (168)
Juni 18,6 (15,58) 0 (14)
Juli 15,7 (17,29) 0 (1)
Augusti 17,04 (16,25) 0 (11)
September 11,04 (11,42) 143 (144)
Oktober 6,60 (4,96) 323 (371)
November 3,47 (0,30) 406 (497)
December 1,47 (-2,86) 481 (612)
2019 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -4,69 (-4,11) 672 (659)
Februari -1,53 (-3,98) 518 (591)
Mars -0,20 (-0,20) 533 (535)
April 5,30 (4,14) 346 (382)
Maj 8,88 (10,89) 211 (164)
Juni 15,74 (15,61) 8 (14)
Juli 16,15 (17,32) 0 (1)
Augusti 16,39 (16,23) 0 (11)
September 10,35 (11,47) 173 (147)
Oktober 4,04 (4,76) 384 (373)
November -0,37 (0,33) 521 (501)
December -0,66 (-3,08) 547 (616)

 

2018 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari  – 4,53 (-4,03) 667 (654)
Februari  -7,02 (-3,91) 673 (654)
Mars  -4,27 (-0,15) 660 (533)
April  4,11 (4,08) 387 (385)
Maj 13,53 (10,82) 50 (161)
Juni 15,87 (15,62) 0 (14)
Juli 21,14 (17,18) 0 (1)
Augusti 16,40 (16,25) 6 (13)
September 11,77 (11,49) 104 (146)
Oktober 5,30 (4,91) 359 (373)
November 1,56 (0,19) 463 (500)
December -2,13 (-3,18) 592 (622)
2017 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -3,3 (-4,43) 629 (652)
Februari -2,41 (-4,05)  544 (587)
Mars 0,98 (-0,37) 497 (532)
April 3,34 (3,93) 410 (387)
Maj 9,08 (11,52) 188 (165)
Juni 13,81 (16,47) 9 (15)
Juli 15,92 (16,94) 0 (1)
Augusti 14,24 (16,48) 13 (13)
September 11,10 (11,67) 114 (147)
Oktober 6,14 (5,00) 337 (375)
November -0,05 (0,17) 512 (501)
December -2,25 (-3,65) 596,8 (626)
2016 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -7,66 (-4,87) 764,4 (678)
Februari -2,42 (-3,83) 563,10 (604)
Mars 1,73 (-0,42) 473,8 (540)
April 4,07 (3,93) 388 (392)
Maj 10,9 (11,52)  89,2 (170)
Juni 15,38 (16,47) 8,7 (16)
Juli 18,16 (16,94) 0 (2)
Augusti 14,98 (16,48) 12,5 (16)
September 12,72 (11,67) 50,8 (160)
Oktober 5,14 (5,0) 367,9 (372)
November – 0,43 (0,17) 522,9 (505)
December -0,31 (-3,65) 536,5 (640)
2015 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -3,23 (-6,5) 627,2 (730)
Februari -0,17 (-6,7) 480,8 (664)
Mars 1,84 (-2,0) 470 (592)
April 5,58 (2,3) 342,72 (441)
Maj 8,89 (9,0) 185,41 (247)
Juni 13,17 (16,0) 0 (27)
Juli 16,08(17,0) 0(1)
Augusti 16,37(16,3) 0(21)
September 12,15(10,4) 91,4(198)
Oktober 5,7(5,0) 352(373)
November 1,68 (-1,4) 459,8 (552)
December -0,39(-5,1) 539,3(685)

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Få en överblick av din statistik och se dina fakturor. Du loggar in enkelt och smidigt med bank-ID.

Logga in