Graddagar

2017 Medeltemp. (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -3,3 (-4,43) 629 (652)
Februari -2,41 (-4,05)  544 (587)
Mars 0,98 (-0,37) 497 (532)
April 3,34 (3,93) 410 (387)
Maj 9,08 (11,52) 188 (165)
Juni 13,81 (16,47) 9 (15)
Juli 15,92 (16,94) 0 (1)
Augusti 14,24 (16,48) 13 (13)
September 11,10 (11,67) 114 (147)
Oktober 6,14 (5,00) 337 (375)
November -0,05 (0,17) 512 (501)
December (-3,65) (633)
2016 Medeltemp. (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -7,66 (-4,87) 764,4 (678)
Februari -2,42 (-3,83) 563,10 (604)
Mars 1,73 (-0,42) 473,8 (540)
April 4,07 (3,93) 388 (392)
Maj 10,9 (11,52)  89,2 (170)
Juni 15,38 (16,47) 8,7 (16)
Juli 18,16 (16,94) 0 (2)
Augusti 14,98 (16,48) 12,5 (16)
September 12,72 (11,67) 50,8 (160)
Oktober 5,14 (5,0) 367,9 (372)
November – 0,43 (0,17) 522,9 (505)
December -0,31 (-3,65) 536,5 (640)
2015 Medeltemp. (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -3,2 (-6,5) 627,2 (730)
Februari -0,18 (-6,7) 480,8 (664)
Mars 1,84 (-2,0) 470 (592)
April 5,58 (2,3) 342,72 (441)
Maj 8,89 (9,0) 185,41 (247)
Juni 13,17 (16,0) 0 (27)
Juli 16,08(17,0) 0(1)
Augusti 16,37(16,3) 0(21)
September 12,15(10,4) 91,4(198)
Oktober 5,7(5,0) 352(373)
November 1,68 (-1,4) 459,8 (552)
December -0,39(-5,1) 539,3(685)
2014 Medeltemp. (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -5,02 (-6,5) 682,7 (730)
Februari 1,11 (-6,7) 444,8 (664)
Mars 2,99 (-2,0) 434,3 (592)
April 6,81 (2,3) 296,2 (441)
Maj 10,29 (9,0) 170,8 (247)
Juni 13,4 (16,0) 2,1 (27)
Juli 20,5 (17,0) 0 (1)
Augusti 16,66 (16,3) 0 (21)
September 11,51 (10,4) 120,5 (198)
Oktober 6,35 (5,0) 312,3 (373)
November 1,77 (-1,4) 456,8 (552)
December -2,89 (-5,1) 616,6 (685)
2013 Medeltemp. (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -7,19 (-6,5) 750,0 (730)
Februari -2,95 (-6,7) 558,9 (664)
Mars -3,74 (-2,0) 642,8 (592)
April 3,96 (2,3) 391,0 (441)
Maj 11,73 (9,0) 122,8 (247)
Juni 15,91 (16,0) 0 (27)
Juli 17,48 (17,0) 0 (1)
Augusti 16,13 (16,3) 0 (21)
September 11,57 (10,4) 164,9 (198)
Oktober 5,74 (5,0) 349,1 (373)
November 1,28 (-1,4) 471,5 (552)
December 0,14 (-5,1) 523,7 (685)

 

Var miljömedveten

Vill du värna extra om miljön? Teckna elavtal med bra miljöval!

Bra Miljöval

Föreningsliv

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla regionen samtidigt som vi stöttar föreningslivet inom idrott och kultur.

Läs mer