Graddagar

 

2020 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari 1,72 (-4,25) 473 (651)
Februari -0,6 (-3,99) 510 (593)
Mars 1,04 (-0,24) 495 (536)
April 5,13 (4,09) 350 (382)
Maj 8,02 (10,15) 246 (168)
Juni 18,6 (15,58) 0 (14)
Juli 15,7 (17,29) 0 (1)
Augusti 17,04 (16,25) 0 (11)
September
Oktober
November
December
2019 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -4,69 (-4,11) 672 (659)
Februari -1,53 (-3,98) 518 (591)
Mars -0,20 (-0,20) 533 (535)
April 5,30 (4,14) 346 (382)
Maj 8,88 (10,89) 211 (164)
Juni 15,74 (15,61) 8 (14)
Juli 16,15 (17,32) 0 (1)
Augusti 16,39 (16,23) 0 (11)
September 10,35 (11,47) 173 (147)
Oktober 4,04 (4,76) 384 (373)
November -0,37 (0,33) 521 (501)
December -0,66 (-3,08) 547 (616)

 

2018 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari  – 4,53 (-4,03) 667 (654)
Februari  -7,02 (-3,91) 673 (654)
Mars  -4,27 (-0,15) 660 (533)
April  4,11 (4,08) 387 (385)
Maj 13,53 (10,82) 50 (161)
Juni 15,87 (15,62) 0 (14)
Juli 21,14 (17,18) 0 (1)
Augusti 16,40 (16,25) 6 (13)
September 11,77 (11,49) 104 (146)
Oktober 5,30 (4,91) 359 (373)
November 1,56 (0,19) 463 (500)
December -2,13 (-3,18) 592 (622)
2017 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -3,3 (-4,43) 629 (652)
Februari -2,41 (-4,05)  544 (587)
Mars 0,98 (-0,37) 497 (532)
April 3,34 (3,93) 410 (387)
Maj 9,08 (11,52) 188 (165)
Juni 13,81 (16,47) 9 (15)
Juli 15,92 (16,94) 0 (1)
Augusti 14,24 (16,48) 13 (13)
September 11,10 (11,67) 114 (147)
Oktober 6,14 (5,00) 337 (375)
November -0,05 (0,17) 512 (501)
December -2,25 (-3,65) 596,8 (626)
2016 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -7,66 (-4,87) 764,4 (678)
Februari -2,42 (-3,83) 563,10 (604)
Mars 1,73 (-0,42) 473,8 (540)
April 4,07 (3,93) 388 (392)
Maj 10,9 (11,52)  89,2 (170)
Juni 15,38 (16,47) 8,7 (16)
Juli 18,16 (16,94) 0 (2)
Augusti 14,98 (16,48) 12,5 (16)
September 12,72 (11,67) 50,8 (160)
Oktober 5,14 (5,0) 367,9 (372)
November – 0,43 (0,17) 522,9 (505)
December -0,31 (-3,65) 536,5 (640)
2015 Medeltemperatur (normalår) Graddagar (normalår)
Januari -3,23 (-6,5) 627,2 (730)
Februari -0,17 (-6,7) 480,8 (664)
Mars 1,84 (-2,0) 470 (592)
April 5,58 (2,3) 342,72 (441)
Maj 8,89 (9,0) 185,41 (247)
Juni 13,17 (16,0) 0 (27)
Juli 16,08(17,0) 0(1)
Augusti 16,37(16,3) 0(21)
September 12,15(10,4) 91,4(198)
Oktober 5,7(5,0) 352(373)
November 1,68 (-1,4) 459,8 (552)
December -0,39(-5,1) 539,3(685)

 

Ladda smart!

Smart, enkelt och snabbt med Laddbox hemma.

Beställ här

Mina Sidor

Mina Sidor samlar alla dina avtal och anläggningar, ger dig full kontroll på din förbrukning och dina fakturor. Allt detta i en design som passar alla dina enheter.

Logga in